Elleve søkere videre i utlysning av Norsk katapult - Elektronikknett
Siva_katapult
Snorklipping på åpningen av katapult-senteret på Raufoss, som sammen med Future Materials i Kristiansand og Grimstad, var de første katapultsentrene som ble åpnet i Norge tidligere i år. Fra venstre: Skjalg Sylte Stavheim, styreleder i NCE Raufoss, Svein Terje Strandlie, administrerende direktør i SINTEF Raufoss Manufacturing og klyngeleder i NCE Raufoss, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og Stein Terje Dahl, konstituert administrerende direktør i Siva. Foto: Trond Erik Fugleberg

Elleve søkere videre i utlysning av Norsk katapult

Av 15 næringsmiljø som søkte om opptak i ordningen Norsk katapult tidligere i år, er elleve vurdert å være kvalifiserte kandidater som går videre til neste trinn i søkeprosessen. Planen er å utpeke 1-3 nye katapult-sentre i år.

Dette er andre utlysning under ordningen Norsk katapult og interessen har vært stor, heter det i en melding fra Siva. De elleve kandidatene som nå er videre til neste fase vil levere endelig søknad innen 14. mai.

– Vi er fornøyde med at så mange sterke kandidater fra ulike bransjer har søkt. Norge trenger en nasjonal infrastruktur for testing og visualisering som kan bidra til at norske bedrifter får konsept og ideer raskere ut i markedet, sier Stein Terje Dahl, konstituert administrerende direktør i Siva.

Disse går videre

Søker  Prosjekt  Område  Sted 
Bergen Teknologioverføring (BTO)  Ocean Innovation Catapult (OIC)  Havrom  Hordaland 
Catapult Life Science AS  Norsk Katapultsenter for livsvitenskap  Livsvitenskap  Oslo 
Herøya Industripark AS  Katapultsenter for Avansert Prosessteknologi  Prosessindustri  Telemark 
Kongsberg Innovasjon AS  Smart Systems Katapult  Innovasjon, Systems engineering  Buskerud 
NCE Maritime Clean Tech  Sustainable Marine Innovation Arena  Energisystemer/-teknologi  Hordaland 
NCE Media AS  MCB Media Lab  Digital kommunikasjonsteknologi, visualisering  Hordaland 
Norway Helth Tech  Norsk Helsekatapult  Helseteknologi  Oslo 
SINTEF Ocean AS  Aquaculture Industry 4.0 Catapult Center  Havrom  Trøndelag 
Smart Innovation Norway AS  Katapultsenter for «Technology Driven Business Transformation»  Innovasjon, digitalisering, visualisering  Østfold 
SMART NANO  SMART NANO  Mikro- og nanoelektronikk  Vestfold 
ÅKP Blue Innovation Arena AS  ÅKP Blue Innovation Arena AS  Visualisering, virtuell/forsterket virkelighet  Møre og Romsdal 

Søknadsfristen for trinn 2 er 14. mai og de nye katapult-sentrene blir offentliggjort av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen under Sivakonferansen i Trondheim 5. juni. 

Manufacturing Technology på Raufoss og Future Materials i Kristiansand og Grimstad ble i høst utnevnt til de to første katapult-sentrene i Norge. Begge sentrene åpnet dørene i februar i år.

Kommentarer