Store bøter truer - Elektronikknett
Strenge forskrifter

Store bøter truer

Rutronik etablerer ekspertgruppe på det nye europeiske databeskyttelsesregulativet (GDPR).  

Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH har etablert en ekspertgruppe som skal assistere kundene med implementering av det nye European General Data Protection Regulation (GDPR).

Gruppen er satt sammen av eksperter frå ulike avdelinger, og tilbyr råd og tips om sikker overføring, lagring og prosessering av data, i tillegg til å utvikle komplette GDPR-kompatible systemkonsept.

Rutronik mener flere av definisjonene i forskriftene krever nærmere forklaring, slik som "state of the art" og "personlige data", så vel som tilfeller med ulike spesialisttermer. Videre tilbyr gruppen markedsundersøkelser og grunnleggende opplæring hos kunden, innen emner som kryptografi, redundans, og trådløse protokoller.

Det er viktig å unngå potensielle problemer, eksempelvis med enkelte typer komponenter. Det er også grunn til å ta en nærmere titt på andre aspekter sammen med erfarne ingeniører, og undersøke alle applikasjoner på tvers av alle ISO/OSI-lagene.

– Mange produsenter er selvsagt klar over betydningen av slik sikkerhet, men på så kort tid er det ikke sikkert alle har hatt mulighet til å klarlegge alle konsekvenser av direktivet, for deres produkter, sier Bernd Hantsche, ansvarlig for divisjonen Embedded & Wireless, og initiativtaker til GDPR kampanjen hos Rutronik.

– En vesentlig fare ved dette er at konkurrenter vil benytte enhver anledning til å legge inn klager vedrørende mangel på GDPR konformitet, med påfølgende rettsrunder og tapte salg. Det er her Rutronik kan spille en rolle, ved å tilby tredjepartstjenester som gjør det mulig å identifisere mulige argumenter fra konkurrentene, og håndtere disse før mai 2018, fremholder Hantsche. 

Direktivet vil tre i kraft og bli juridisk bindende i hele EU fra 25. mai 2018, og vil inneholde strenge krav. Brudd på enkelte av disse forskriftene kan utløse bøter i størrelsesorden helt opp til 10 millioner pund, eller to prosent av bedriftens omsetning!

Lenke: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/index_en.htm