Smart og gir oversikt over vannforbruket - Elektronikknett
Therese_Nordboe
Prosjektleder Therese Nordbø holder nøkkelen til prosjektet i hånden, en NB-IoT modul.

Smart og gir oversikt over vannforbruket

Med nøyaktige målinger som sendes direkte til vannverkseier kan lekkasjer oppdages hurtig, husstander få fakturaer basert på faktisk forbruk og store utbygninger av infrastrukturen kan utsettes. Westcontrol har ved hjelp av helt ny teknologi laget en automatisk avlesningsenhet som skal løse vannbransjens store utfordringer.

I oktober tester Westcontrol og IVAR (Interkommunalt vann, avløp og renovasjon) ut de første smarte vannmålerne, og i løpet av pilotprosjektet vil 150 husstander i Hjelmeland få nøyaktige målinger av vannforbruket ved hjelp av Narrowband IoT (NB-IoT).

– Den automatiske avlesningsenheten som er utviklet er universell og kan enkelt knyttes opp mot eksisterende vannmålere på markedet uavhengig av fabrikat, inkludert de som allerede er installert. I tillegg til denne vil Westcontrol i løpet av prosjektet utvikle en helt ny vannmåler som baserer seg på ultralydteknologi og selvfølgelig med NB-IoT som kommunikasjonsmetode, sier Ingar Bergeland, leder for utviklingsavdelingen i Westcontrol.

Westcontrol_vannmaaler Skisse av vannmåleren som skal spare vann og miljø, og oppdage lekkasjer.

Prosjektet er et samarbeid mellom Westcontrol, Telia Norge og IVAR med støtte fra Innovasjon Norge via Miljøteknologiordningen. Telia har oppgradert basestasjoner på Tau og i Hjelmeland med NBIoT- teknologien.

– Smarte vannmålere ved hjelp av NB-IoT er nok et eksempel på hvordan ny teknologi kan hjelpe til å løse reelle utfordringer, sier Dag Wigum, teknisk direktør i Telia Norge. – Vi har nå en håndfull IoTløsninger som benytter seg av NB-IoT, og bare fantasien setter grenser for hva denne type teknologi kan brukes til.

De siste årene har det skjedd en endring i vannbransjen i Norge. Flere og flere kommuner har satt krav til vannmålere i hus og næringsbygg for å få nøyaktig avlesning og rapportering av vannforbruk, samt oppdage lekkasjer i ledningsnettet. I dag gjøres de fleste avlesningene ved manuell innhenting av data, som fører til mye ekstraarbeid. I tillegg må noen betale for vannet som lekker ut av rørledningene som går fra magasinene til brukerne, og her er det sluttbrukeren som må ta regningen.

Reduksjon i lekkasjer vil gi ressursbesparelser i form av lavere energiforbruk, mindre vannuttak fra kildene og redusert forbruk av kjemikalier i vannbehandlingen.

Westcontrol har store ambisjoner utover eget nærområde når pilotprosjektet er over:
– Planen er å tilby automatiske NB-IoT vannmålere i hele landet, samt få dem ut i verden, sier Ingar Bergeland i Westcontrol 

Kommentarer