Skiller ut IQRF-aktiviteten - Elektronikknett
IQRF-design

Skiller ut IQRF-aktiviteten

Det tsjekkiske selskapet Microrisc skiller nå ut et eget teknologiselskap som skal videreutvikle deres meshnettverksteknologi.

Det nye selskapet IQRF Tech s.r.o. er en teknologisk spin-off fra elektronikkselskapet Microrisc, og skal følge opp alle aktiviteter knyttet til deres egenutviklede IQRF meshnettverksteknologi.

Selskapet ble offisielt registrert 2. august 2017.

IQRF Tech ble ifølge en pressemelding skilt ut fra Microrisc for å kunne egne seg hundre prosent til å levere den beste mesh-teknologien for IoT.

Videre er selskapet åpen for å samarbeide med strategiske partnere for å oppnå dette målet. Som resultat av dette vil vi se en raskere utvikling av IQRF-teknologi, og ikke minst av økosystemet rundt, noe som vil gi større muligheter for medlemmene i IQRF Alliance, heter det.