Silicon Labs i samarbeid med Microsoft - Elektronikknett
Microsoft Azure

Silicon Labs i samarbeid med Microsoft

Silicon Labs har nå sluttet seg til Microsoft Azure Certified for Internet of Things (IoT).

Dette skal sikre at kunder kan få IoT-løsninger opp å gå raskt, med maskinvare og programvare som er blitt forhåndstestet og verifisert for bruk med Microsoft Azure IoT tjenester. ”Microsoft Azure Certified for IoT” skal gjøre det mulig for selskaper å nå kundene der de er, og fungerer med et økosystem av enheter og plattformer.

Silicon Labs’ programvareplattform skal kombinert med enheter som er sertifisert for Microsoft Azure, korte ned tiden til inntjening, og sikre kosteffektive, forhåndssertifiserte produkter.
Du kan lese mer om produkter og samarbeid hos Azure Certified for IoT og utforske Azure IoT Suite med en gang. (https://azure.microsoft.com/en-us/marketplace/iot-partners/) (https://www.microsoft.com/en-us/internet-of-things/azure-iot-suite