Nordic Semi driver produksjonsteknologien - Elektronikknett
Nordic Semiconductor

Nordic Semi driver produksjonsteknologien

Krevende kunder setter stadig norske kontraktsprodusenter på prøve. Noca investerte nylig i en helt ny maskin for overflatemontering som kan håndtere den ekstreme kompleksiteten montering på mikronivå medfører. Det kan komme flere til gode.

Øyvind Pettersen - Noca Øyvind Pettersen. Foto: Noca

– Denne investeringen er en direkte konsekvens av Nordic Semiconductors behov for høyere kompleksitet og stadig mindre komponenter. Ved å følge behovene til ledende produsenter som Nordic Semiconductor holder vi oss i forkant av markedstrendene. Det Nordic trenger i dag, vet vi at andre vil trenge i framtiden, sier salgssjef Øyvind Pettersen hos Noca.

Nye utfordringer

Den nye maskinen vil løse en utfordring som mange teknologiselskaper møter, både nå og i nærmeste framtid: Etter hvert som komponentene blir mindre og mindre, vil feilmarginen ved lodding av de enda mindre kontaktpunktene bli så mikroskopisk at spesialutstyr er helt nødvendig.

Nocas investering gir nå Nordic Semiconductor tilgang til en maskin med disse egenskapene – bare 10 minutters kjøretur fra kontorene i Trondheim.

Mindre formfaktorer
Pierre Chenes - Nordic Semiconductor Pierre Chenes. Foto: Nordic Semiconductor

– Noca har kjøpt utstyr for pick-and place som er så presist at det kan jobbe med mindre formfaktorer enn vi så langt har hatt behov for, sier Pierre Chênes, Chief System Architect for Wireless Home hos Nordic Semiconductor. Chênes er sikker på at Noca nå kan produsere løsninger som er enda mindre enn de som allerede er i produksjon.

Den norske innovatøren Nordic Semiconductor krever allerede små formfaktorer, men de jobber hele tiden med å strekke grensene for hvor liten elektronikk som kan lages.

Verdensledende innovatør

Nordic Semiconductor har vært en drivkraft for mindre, mer fleksible og mer kostnadseffektive integrerte kretser siden starten av 90-talllet. Siden har de vært en pioner innen produksjon av integrerte radiokretser med ultralavt strømforbruk. Først med sine egeneide løsninger og senere med åpne standarder som blåtann. Denne teknologien finnes nå i nesten all småelektronikk som kobles til datamaskinen eller smarttelefonen din.

Kvalitetskontroll

I tillegg til den nye "pick-and-place"-maskinen ASM Siplace SX, har Noca fra før av investert i nye maskiner for kvalitetssikring og inspeksjon. – For å kontrollere kvaliteten på arbeid som er utført på så små flater som vi snakker om her må det røntgenteknologi til. Vi har sørget for å være godt utstyrt både for verifisering og produksjon,  sier Pettersen.

Nordic: Enkel integrering sentralt
Nordic Semiconductor chips Behovet for enkel integrering og svært små komponenter er økende. Foto: Nordic Semiconductor

Behovet for svært små komponenter er reelt, og det er i vekst. – Markedssegmentet IoT er svært fragmentert. Det finnes millioner av mulige bruksområder for tilkoblede enheter. Som en følge av dette tror vi at det vil være naturlig for oss å lage produkter som lett kan integreres i enhver ny teknologi. Produktene må være så avanserte at utviklere lett kan integrere våre løsninger i sin egen teknologi, uten at det krever mye tid og innsats. Om denne typen produkter ender opp i bildekk, fiskegarn, klokker eller biler er opp til utvikleren. Vi oppnår suksess ved å lage noe som er prefabrikkert for enkel integrering, sier Chênes.

Miniatyrisering

– Trenden der teknologi miniatyriseres er et faktum. Det er noe som er i gang akkurat nå, og som vil fortsette i framtiden, uavhengig av situasjonen eller markedet. Alle produsenter må være utstyrt for denne trenden, konkluderer Chênes.

Mer informasjon om Noca og Nordic Semiconductor:

Nye maskiner for inspeksjon og kvalitetssikring

Ny produksjonslinje for overflatemontering

Om Nordic Semiconductor