Lover teknologi-løft til marin oppdrett - Elektronikknett
Steinsvik-aquanor
Fjernstyring: Neste generasjons teknologi vil løfte oppdrettsnæringen forklarer Bjørn M. Apeland i Steinsvik AS og operatør Gunnar Knoph i oppdrettsfirmaet Salmar, under messen Aqua Nor i Trondheim. Foto: Bjørn Lønnum Andreassen

Lover teknologi-løft til marin oppdrett

Steinsvik AS lager neste generasjon oppdrettsteknologi etter at selskapet ble oppkjøpt og fikk større finansiell styrke.

Artikkelen startet i Elektronikk nr 9/2017. Dette er komplett versjon.

– Særlig utenlandske kunder søker mer avansert og ny teknologi for å produsere maten på best mulig måte. Ikke alt vi lager kan brukes over hele verden, men Norge er fremst på teknologi for produksjon av matfisk. Mye av oppdretts-teknologien vi lager kan brukes i andre land med tilpasning. Det sier Bjørnar Apeland i Steinsvik AS. De viser hva de duger til på verdens største messe for teknologi til oppdrett, i Trondheim nylig. Særlig har Steinsvik en 600 tonns fiskefor- flåte på Trondheim havn. Den er 12 ganger 30 meter stor og har bofasiliteter. Under dekk står rekkevis av pumper som skal forflytte foret ut til mærdene med fisk. Alt proppet med nye typer sensorer og kamera.

Fjernstyrt
– Denne kan også fjernstyres fra hvor som helst i verden. All foring og bevegelser overvåkes med vår teknologi. Vi samarbeider med Sony om nytt undervanns-kamera som åpner for digitalisering på en måte vi ikke har hatt før. Det kan lese elementer av bildene slik at røkter og selskapet som driver oppdrett kan ta rett beslutning på rett tid, forteller Apeland.
– Systemet gjør det mulig å over tid se hvordan fisken har utviklet seg. Til dette trengs det gode data som gir god støtte for beslutninger om hva som skal gjøres i produksjonen. På messen har vi en som sitter i et kontrollrom. Han forer fisk i et anlegg som ligger langt unna Trondheim, får vi vite og han kommer inn på et par problem.

Lus og konservatisme
– Felles utfordring er lakselus. Vi jobber knallhardt med å få bukt med parasitten. Vi lanserer nytt system for avlusning for å bedre fiskehelsen. Systemet fjerner 50 til 70 prosent av tiden behandlingen fisken må igjennom. Metoden går ut på bruk av sensorikk, tall og data som samles inn og analyseres slik at laksen behandles på en bedre måte.
Apeland forklarer ellers at markedet har kunder som er like utålmodige etter ny teknologi som Steinsviks utviklere. Han legger til at de også har ventet med å lansere en del til messen.
– Vi vil at flest mulig i bransjen skal vite at det er vi som lanserer en del av disse løsningene. Det er nemmlig en tendens til at kopier dukker opp, sier han.
– Noen er konservative og reserverte. De tenker ny teknologi ikke trengs. Men nesten «alle» er jo opptatt av «big data» som noe fremtidsrettet. Noen hopper heldigvis på toget istedet for å prøve og feile for lenge, sier han og medgir at det av og til er komplisert å levere ny teknologi.
– Mange andre kommer med forslag til samarbeid. Vi må prioritere rett. På de neste to årene vil vi komme med teknologi som skal løfte bransjen ytterligere. Vi utvikler nye prosesser, sensorikk, data og kamera- teknologi. Det blir mye oppgradering av eksisterende anlegg.

Steinsvik_digitaliserer Digitaliserer: Smart ny teknologi under dekk på fiskefor-flåten som gir bedre oppdrettsfisk, forteller (F.V.) Odd Ronald Olsen og Bjørnar Apeland i Steinsvik AS under messen Aqua Nor i Trondheim. Foto: Bjørn Lønnum Andreassen

Kjøpt opp
Steinsvik AS ble for noe tid siden solgt til lakse-milliardær Gustav Witzøes selskap Kverva i Trondheim. – De har kompetanse og erfaring. Kvarva er nå eneeiere av Steinsvik og de har finansielle muskler til å satse videre. Det vil gi Steinsvik ytterliger løft til å gjøre jobbene vi har planer om framover, sier Bjørnar Apeland.
Som eksempel kommer det frem at mens det for tre år siden satt tre utviklere og kodet på den nye avdelingen til Steinsvik i Vietnam, sitter det nå 45 programmerere der. Og mange jobber med digital utvikling hos Steinsvik i Chile.
– Vi har fått en stor avdeling som driver programmering. Den er i tillegg fordelt mellom Haugesund, Bergen og Florø. Det er digitalisering av oppdrett det snakkes om, men jeg er litt usikker om aktørene forstår hva dette kommer til å innebære for bransjen. Det er kunnskap om bilogi som må kombineres med teknologi, sier Bjørnar Apeland og får medhold av faren Bjørn M. Apeland.

– Oppkjøp styrker
– Vi solgte eierskapet for å få mer finansielle muskler til å være ledende i markedet. Vi utvikler nå mer software, og videreutvikler kamera og sensorikk for styring av oppdrett. Det er der fremtiden ligger innen teknologi for fiskeoppdrett. Det er store oppgaver innen utvikling vi nå gyver løs på, heter det fra Apeland.
Steinsvik finnes nå i Skottland, Chile, Vietnam, Canada, Estland, Tyrkia, Island og Færøyene.

Kommentarer