Intel kommer på FPGA Forum 2018 - Elektronikknett
Royal Garden Trondheim

Intel kommer på FPGA Forum 2018

På FPGA Forum 2018 vil vi kanskje få  vite litt mer om hvilke hensikter Intel har med oppkjøpet av Altera. Det kan bli spennende dager i februar.

FPGA Forum har nemlig sikret seg seniordirektør Frank Foerster fra Programmable Solutions Group i Intel Corporation som innleder til FPGA Forum 2018 i Trondheim 14. – 15. februar neste år.

Frank Foerster - Intel Frank Foerster

Han skal holde åpningsforedraget ”Accelerating a Smart and Interconnected World”, som kanskje vil lette bittelitt på sløret rundt Intels fremtidsplaner for programmerbare kretser.

Vi bringer her en liten appetittvekker, som en pekepinn på hva Foerster kommer til å snakke om:

”Verden har gått inn i en epoke med intellektualisering og kommunikasjon på tvers av systemer. Datasentre og skyen knytter tett sammen et enormt spekter av komponenter, systemer og nettverk. Med en omfattende implementering av Tingenes Internett (IoT), vil denne fundamentale overgangen påvirke ikke bare individuelle nettverksnoder, men også nesten alle innvevde og mobile elektroniske produktsystemer.

Derfor vil se mange nye, diversifiserte applikasjoner vokse frem, og utviklingen av disse krever stor programmeringsfleksibilitet, høy ytelse, og høy energieffektivitet.

I denne presentasjonen vil du få vite hvordan Intels teknologi for systemdesign støtter opp om utvikling av kunstig intelligens, smarte byer, industriell IoT og innvevde visjonssystemer, og muliggjør oppbygging av en smart, sammenkoblet verden.”