Fokus på digitalisering - Elektronikknett
Håkon Rem

Fokus på digitalisering

Nemko Skandinavia har tilsatt den tidligere Siemens-direktøren Håkon Rem som ny administrerende direktør. Digitalisering og IoT er hans hovedfokus.

Rem kommer til Nemko etter at sertifiseringsselskapet nylig endret struktur. Nemko i Norge, Danmark og Sverige ble slått sammen til Nemko Skandinavia, med 85 ansatte og hovedkontor i Oslo. Han er tidligere divisjonsdirektør for Digital Factory i Siemens Norge, og er i tillegg styremedlem i Norsk Forening for Automatisering (NFA) og i Teknobedriftene i Norsk Industri.

– Jeg er svært tilfreds med at vi kan velge ledere fra øverste hylle, og er sikker på at Håkon med sin kompetanse og erfaring vil lykkes i rollen som administrerende direktør for Nemko Skandinavia, sier Svein Ola Ulven, president og CEO i Nemko Group.

Rem har erfaring innenfor digitalisering og teknologiske nyvinninger fra en 21-årig karriere i Siemens. Dette vil han fortsette å fokusere på, og ser mulighetene for å styrke samarbeidet med produsenter fra tidlig i designfasen, når tilgang til kompetanse om tekniske krav kan resultere i en stor verdiøkning for kundene.

– Når produktene vi bruker i hverdagen blir mer og mer komplekse, endres også oppdraget som utføres av sertifiseringsselskapene som godkjenner disse produktene, sier Rem. Det er så mye spennende som skjer, for eksempel Internet of Things, der de fleste produkter vi bruker i hverdagen får trådløs forbindelse og kobles sammen. Vi kommer til å jobbe på helt andre måter i de neste fem eller ti årene, sier Rem. Han mener at Skandinavia har en markant konkurransefordel i en digitalisert fremtid av flere grunner.

– Vi er en befolkning som er vant til å bruke digitale verktøy. Men i tillegg har vi stor tillit til hverandre, og alle blir lyttet til. Vi har en delingskultur. Dette er et kjempefortrinn, så lenge informasjonen blir delt på sikre måter, sier han.

Hjertesakene blir kundefokus og et godt arbeidsmiljø i Nemko Skandinavia. – Jeg har jobbet mye med kunder ute i markedet og har sett på trendene som kommer til å prege oss. Et viktig lederansvar i dag er å bidra til implementering av digitalisering slik at vi styrker vår konkurransekraft og bidrar til økt verdiskaping for våre kunder, sier Rem.