FPGA Forum ønsker presentasjoner - Elektronikknett
FPGA Forum

FPGA Forum ønsker presentasjoner

Nå er tiden inne hvis du har en FPGA-løsning som fortjener oppmerksomhet. Programkomitéen for FPGA Forum 2018 inviterer til å holde foredrag.

FPGA-forum er stedet der alle innen FPGA-miljøet i Norge møtes. Dette er et årlig todagers seminar og utstilling, der man får et godt faglig utbytte, samtidig som man møter miljøet i bransjen og de viktigste leverandørene.

FPGA-forum-komiteen forbereder nå FPGA-forum 2018, som går av stabelen i februar,  og ønsker presentasjoner fra norske bedrifter og akademia.

– Har dere hatt et interessant FPGA-prosjekt, en spesiell måte å bruke FPGA på, erfaringer fra bruk av verktøy, prosjektstyring/teamdesign, metodikk, designflyt, integrasjon av FPGA, interface mot omverdenen, programvare i eller mot FPGA, applikasjoner med FPGA, verifikasjon, design, timing, clocking, HW/SW, lab-testing, scripting, remote programming, rekonfigurering eller lignende?  

Alle vil gjerne høre om andres erfaringer, og med stor bredde i FPGA-miljøet i Norge har de fleste noe å lære av hverandre, skriver komitéen.

Se mer info her, og merk kort deadline http://www.fpga-forum.no/wp-content/uploads/2016/06/CFP_no_industri_akademia.pdf

Følg også med på www.fpga-forum.no for nyheter, informasjon og etter hvert et program.