Bedre drift og lading av elbusser - Elektronikknett
ABB_Ability
Lynlading av elbusser gjøres på 15 sekunder på hvert stoppested, mens batteriene fullades på noen minutter ved endestasjonene.

Bedre drift og lading av elbusser

ABB Ability-basert løsning gir Geneves kollektivtransportoperatør sanntidsdata og verdifull innsikt i driften av virksomhetskritisk utstyr. Dessuten installeres 13 lynladestasjoner.

Transports Publics Genevois (TPG), Geneves kollektivtransportoperatør, har bestilt en ABB Ability-basert løsning for å optimalisere drift og vedlikehold av Geneves TOSA (Trolleybus Optimisation Système Alimentation) helelektriske busser. Den består av et styrings- og overvåkingssystem (supervisory control and data acquisition, SCADA) og et forvaltningssystem for anlegg og verdier (enterprise asset management, EAM).

Det aktuelle styringssystemet, ABB Ability Network Manager, vil benyttes til overvåking og kontroll av kraftnettet for ladestasjonene og elbussene. Styringssystemet vil bli integrert med forvaltningssystemet ABB Ability Ellipse Select, som blant annet inneholder parametere for optimal drift og støtte for arbeidsflyt. Systemet har også muligheter for fjernstyring og skybasert aksess, samtidig som det er skalerbart.

I 2016 fikk ABB i oppdrag av TPG og den sveitsiske bussprodusenten HESS å levere lynlading og elbussteknologi for tolv TOSA elbusser på linje 23. Den går mellom Geneves flyplass og byens forsteder. Ruten forventer 10 000 passasjerer daglig og vil redusere CO2-utslipp med opptil 1000 tonn per år. Prosjektet støttes av Swiss Federal Office of Energy (SFOE), som en del av et flaggskipprogram.

Som en del av prosjektet skal ABB installere 13 lynladestasjoner og tre terminal- og fire depotladestasjoner langs bussruten. Lynladingstilkoblingen blir verdens raskeste. Den kobler elbussen til ladepunktet på under ett sekund. Batteriene på bussen lades i 15 sekunder med en effekt på opptil 600 kilowatt ved hver busstopp. Ytterligere lading på fire til fem minutter på endestasjonene muliggjør full opplading av batteriene.

Kommentarer