Tilbyr gratis verktøy - Elektronikknett
NS_nRF5

Tilbyr gratis verktøy

Nordic Semiconductor tilbyr Segger Embedded Studio IDE sammen med deres utviklingssett nRF5.

Selskapet har inngått en avtale med Segger Microcontroller GmbH & Co om lisensiering av deres utviklingsprogram Embedded Studio. Avtalen betyr at utviklere som arbeider med Nordics nRF51- og nRF52 SoC-applikasjoner kan bruke programvaren uten begrensninger.

Embedded Studio skal være et komplett integrert utviklingsmiljø (IDE) for administrasjon, bygging, testing og implementering av innvevde applikasjoner. I pakken finnes prosjektstyring, kildekode-editor, C/C++ GNU kompilatorsamling og CLANG/kompilatorer, en integrert debugger med direkte J-Link-integrasjon og versjonskontroll for automatisk implementering av ferdige applikasjoner.

Fra før har Nordic Semiconductor levert programvareløsninger for nRF51 og nRF52, men fram til nå har man vært avhengig av kommersielle IDEer for utvikling eller manuelt oppsett av åpen kilde-IDE.

Embedded Studio IDE er lagt til siste versjon av nRF5 SDK, v14.1

Kommentarer