Somler med robotisering i Forsvaret - Elektronikknett
Robotisering av Forsvaret
Potensielle motstandere tar aktivt i bruk ny teknologi. Det nytter ikke å sitte på gjerdet om Norge skal henge med. Her fra test av autonome droner i regi av FFI. Foto: FFI

Somler med robotisering i Forsvaret

Forsker ved FFI mener politikere og beslutningstagere sitter på gjerdet, mens robotikk og kunstig intelligens er på sterk frammarsj. – Vi kan ikke vente med å kjøpe ny teknologi til den er ferdig utviklet.

Forsker Morten Hansbø ved FFI tar i en artikkel i Norsk militært tidsskrift (NMT) for seg hvilken framtid ubemannede systemer og roboter har i framtidens norske forsvar. I tillegg til mer satsing på robotikk, mener Hansbø også at satsing på mindre, mer fleksible utviklingsmiljø kan gjøre en forskjell.

Morten Hansbø Seniorforsker Morten Hansbø, FFI.

Mens Forsvaret er innforstått med at ubemannede systemer er veien å gå, mener Hansbø både langtidsplanen og landmaktutredningen er for forsiktig og avventende.

– Med unntak av den viktige beslutningen om å realisere minejakt og mottiltak med ubemannede plattformer, velger Norge i stor grad å sitte på gjerdet, sier Hansbø. Han etterlyser større risikovilje.

– Når Forsvaret i dag anskaffer bemannede plattformer, forutsettes det at en hel del ting faller på plass før levering. Vi kjøper ikke nye kampfly basert på hva de var i 2010, men hva vi mener de vil være i 2020. Det er ingen grunn til å vise mindre tillit til teknologiutvikling innen ubemannede systemer, sier Hansbø.

Sendrektigheten kan få store konsekvenser for Forsvaret.

– Flere av våre potensielle og nåværende motstandere har en offensiv holdning til ny teknologi. De bryr seg lite om regulering, lovverk eller skikk og bruk. Vi står potensielt overfor en «Do it yourself war» eller «Maker Warfare», der det er vanskelig å vite hva vi vil møte, sier han.

– Noen av de etisk mest betenkelige anvendelsene av robotikken er de enkleste å realisere. Vi må forstå ulike måter ny teknologi kan bli brukt mot oss, og så utvikle motmidler. Robot mot robot kamp er antakelig rett rundt hjørnet.

I framtiden kommer vi til å stole på maskiner som tar liv – og som redder liv, selv om de ikke opptrer helt forutsigbart, tror Hansbø.

For å henge med bør Forsvaret gå bort fra komplekse, langvarige utviklingsprogrammer, og bestille systemer fra små, smidige utviklingsmiljøer.

– Robotikk kan gi oss mer kampkraft for hver krone. De som ikke mestrer den nye teknologien og innovativ bruk av den, vil kunne bli krigens letteste offer.

Les hele artikkelen her (pdf).

FFI ilustrasjon av Odin minesøk FFI driver aktiv forskning på autonome og ubemannede systemer. Blant annet har Sjøforsvaret valgt å gå for ubemannede plattformer for minejakt, som Odin og Hugin.

Kommentarer