Sju nye medlemmer i klyngeprogrammet - Elektronikknett
logo-norwegian-innovation_clusters

Sju nye medlemmer i klyngeprogrammet

Sju nye miljøer blir tatt opp i klyngeprogrammet og får status som Arena eller Norwegian Centres of Expertise. Dessuten får vi Norges første næringsklynge for finansteknologi.

Forskningsrådet, Siva og Innovasjon Norge står bak klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters.

I alt fem nye klynger får Arena-status: Finance Innovation i Bergen, Arena Oslo – The Smart Event City, Arctic Cluster Team i Nordland, Arena Smart City i Stavanger og Tequity Cluster i Trondheim.

To miljøer avanserer til status som Norwegian Centre of Expertise, iKuben – Rapid Transformation i Molde og NCE Energy Technology – tidligere Arena Subsea Valley.

I tillegg får Norwegian Fashion Hub og Norwegian Smart Care Cluster forlenget status som Arena-prosjekter for to nye år.

I gjennomsnitt mottar de nye NCE-klyngene fem millioner kroner i året i støtte, mens Arena-prosjektene får ca. 2,2 millioner kroner. Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva er ansvarlig for ordningene, som i alt har en ramme på 190 millioner kroner i år. Næringslivet selv bidrar med minst like mye i egeninnsats.

De nye klyngene:

  • Stavangerbaserte Arena Smart City er den første i sitt slag. Den har som mål å være en pådriver for utvikling av smartere byer og å bli den ledende aktøren i Norden før 2021. 11 kjernebedrifter og 50 ulike partnere er med – gründere, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, offentlige myndigheter og finansieringsaktører.
  • Finansteknologi-klyngen Finance Innovation består av virksomheter innen bank, forsikring, konsulentmiljø, teknologi, investorer, universitet og høyskoler. Dette Arena-prosjektet ønsker å bidra til at Norge kan være i front på et nytt forretningsområde, FinTech.
  • Arena Oslo – The Smart Event City består av 38 partnere, 31 av dem nærings- og kulturorganisasjoner. Prosjektet skal sikre økt innovasjon, økt eksport og økt samarbeid mellom reiseliv og kreativ næring. Det skal skje gjennom offentlig-privat innovasjonssamarbeid om smarte event-løsninger og digitalisering.
  • Med sete i Nordland, og deltakere fra Trøndelag til Troms har ACT – Arctic Cluster Team en kjerne av prosessbedrifter lokalisert i Mo Industripark. Klyngen skal være en spydspiss i bærekraftig omstilling og bidra til å innfri Norges forpliktelser i Paris-avtalen. Mange av bedriftene har samarbeidet en god stund.
  • Elleve investeringsselskaper, engleinvestorer og teknologiselskaper i Trondheim har gått sammen med forsknings- og utviklingsmiljøer i Tequity Cluster for å bli ledende i kommersialisering av ny teknologi. Klyngen ønsker å øke verdiskaping fra teknologibaserte vekstselskaper gjennom aktivt eierskap.
  • NCE iKuben – Rapid Transformation i Molde består av 46 partnere med nesten 15 000 ansatte og 62 milliarder kroner i omsetning. Målet er å styrke medlemmenes konkurransekraft og innovasjonskapasitet gjennom innsikt, metodikk og infrastruktur og kultur for å hjelpe bedriftene i rask digital transformasjon.
  • NCE Energy Technology er det tidligere Arena Subsea Valley. Som NCE ønsker de nesten 200 medlemmene å bli et ledende økosystem for engineering, teknologisk utvikling, innovasjon og kompetanse innenfor bærekraftig energi. Klyngen satser på å utnytte kompetanse fra oljesektoren til nye områder.

Kommentarer