Nye spesifikasjoner åpner for global roaming for IoT - Elektronikknett
IoT sikkerhet

Nye spesifikasjoner åpner for global roaming for IoT

LoRa Alliance, en forening for bedrifter som støtter åpen LoRaWAN-standard for Tingenes Internett, har levert nye tekniske spesifikasjoner som blant annet inkluderer internasjonal roaming.

Under alliansens niende medlemsmøte i Suzhou, Kina, ble siste versjon kunngjort som blant annet omfatter global roaming og separasjon av «backend»-noder. Det innebærer at IoT-utstyr kan koble seg opp og operere i LPWAN (Low Power Wide Area Network) globalt.

I følge LoRa Alliance vil dette støtte storskalainstallasjoner og muliggjør globale tjenester som sporing av varer i transport. Dette er, i følge alliansen, kritisk for å drive fram en aksept for LoRaWAN-protokollen som en standard for IoT-oppkobling.

Alliansen, med hovedkontor i California, valgte å holde møtet i Kina på grunn av landets betydning i den globale elektronikk-leverandørkjeden.

– Med dagens spesifikasjoner øker utbredelsen av denne protokollen, og tiden er riktig for å engasjere oss sammen med kolleger i Kina, slik at vi kan adressere deres spesifikke krav i markedet, sier Geoff Mulligan, styreleder i LoRa Alliance til eeNews Europe.

Spesifikasjonene som ble offisielt lansert under møtet:

  • LoRaWAN 1.1 med støtte for «handover» roaming og klasse B samt sikkerhetsforbedringer.
  • LoRaWAN Backend Interfaces 1.0 med støtte for nedbryting av nettverket til interoperative noder, som er nødvendig for roaming av utstyr fra forskjellige leverandører. 
  • LoRaWAN 1.1 Regional Parameters rev. A, som beskriver spesifikke, regionale radioparametre for LoRaWAN 1.1 endenoder.

Kommentarer