Norsk teknologi til Sør-Korea? - Elektronikknett
FSi-avtale i Sør-korea
Young Hoo Kim, Styreleder, KDIA og administrerende direktør Torbjørn Svensgård, FSi (i midten av bildet) undertegnet samarbeidsavtale i Sør-Korea.

Norsk teknologi til Sør-Korea?

FSi inngår samarbeidsavtale med den sør-koreanske forsvarsindustriforeningen. Det betyr nye muligheter for norsk forsvarsindustri i Sør-Korea, mener de.

Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening, FSi og The Korea Defence Industry Association (KDIA) har undertegnet en samarbeidsavtale (MOU).

Formålet med avtalen er å styrke samarbeidet mellom de to foreningene for å legge til rette for at medlemsbedriftene i størst mulig grad skal kunne utnytte muligheten som økt samhandel på forsvarsmateriellområdet mellom de to nasjonene skaper, melder FSi.

Avtalen ble undertegnet ved en seremoni på den sør-koreanske paviljongen på MSPO 2017 i Polen, av Young Hoo Kim, Styreleder, KDIA og administrerende direktør Torbjørn Svensgård, FSi i nærvær av Viseforsvarminister Byung Joo Kang i det Sør-koreanske forsvarsdepartementet og materielldirektør, Morten Tiller i FD.

– Sør-Korea blir viktigere for norsk forsvarsindustri i årene som kommer. Norge er i ferd med å anskaffe et nytt logistikkfartøy fra det koreanske verftet DSME. I denne forbindelse er det inngått en industrisamarbeidsavtale med en verdi på nærmere 2 milliarder kroner, sier Svendsgård.

En koreansk leverandør er en av to gjenstående kandidater til å levere nytt artilleri til Hæren. Sør-Korea anskaffer også, som Norge, F-35 kampfly og dette åpner muligheter for leveranser fra Norge av bl.a. missiler og ammunisjon, ifølge FSi.