Norsk-kanadisk studentsatellittprogram - Elektronikknett
Fra signeringen av CaNoSat. Foto: NAROM
Fra signeringen av CaNoSat. Foto: NAROM

Norsk-kanadisk studentsatellittprogram

CaNoSat er et nytt, 10-årig studentsatellittprogram og internasjonal mastergrad mellom Norge og Canada. Elektronikkbedriften EIDEL er involvert som industriell partner.

Programmet har oppstått i kjølvannet av et lignende program for studentraketter – CaNoRock (Canada-Norway Student Sounding Rocket).

CaNoRock har med sine to årlige studentraketter siden 2009 har bidratt til at nesten 300 norske og kanadiske studenter har vært ved Andøya Space Center for en ukes rakettbygging, samt kursing i fysikk, mekanikk og elektronikk.

Industriell partner

I forbindelse med CaNoSat har partene inngått en samarbeidsavtale, eller rettere, en ”Memorantum of Understanding ” (MoU) der Eidsvoll Elektronikk AS (EIDEL) inngår som eneste industrielle partner. EIDELs bidrag til programmet vil være å støtte studentene med kvalitetssikring, designveiledning, masteroppgaver og prototypeteknologi for CubeSat, samt identifisere eventuelle kommersialiseringsmuligheter.

Truls Andersen IDEL Foto NAROM Truls Andersen fra EIDEL under presentasjonen for CaNoSat-deltagerne.

– Muligheten til å bidra i CaNoSat-programmet vil for oss være en videreføring av allerede vellykkede samarbeid med Universitetet i Oslo (UiO) og vår erfaring med studenter i Starburst-programmet, sier adm. direktør Truls Andersen i EIDEL.

– Studentene vil i tillegg utfordre oss, og vår måte å tenke på, og på den måten bidra til å utvikle oss til en enda bedre bedrift. Samtidig kan vi hjelpe studentene med å identifisere utfordringer og krav de vil møte utenfor akademia, sier han.

Masterutdanning

CaNoRock har også avstedkommet en såkalt «PhD-skole», CaNoRock STEP, eller for å si det på en mer folkelig måte – en doktorgradsskole, hvor målet er bilaterale samlinger i Norge og Canada, og hvor ønsket resultat er en eller flere vitenskapelige artikler ferdig skrevet i løpet av en slik samling.  CaNoRock STEP er finansiert med 2 millioner kroner av den statlige norske organisasjonen SiU – Senter for Internasjonalisering av Utdanning.

5 satellitter

Med CaNoSat tenker man seg 5 satellitter som hver bruker 2 år fra oppstart av bygging til oppskytning, før vi bytter ut studentene med nye og tar til på en ny satellitt. Rekrutteringen til satellittprogrammet kan komme fra CaNoRock og andre studentkilder. CaNoSat-programmet inneholder også en ny masterutdanning, hvor studentene etter to år (1 satellitt) opptjener 60 studiepoeng som deles ut av Universitetet i Oslo og University of Calgary i Canada.

Ambassadører på oppskyting

CaNoRock ble åpnet ved Andøya Space Center (ASC) i januar 2011 av den daværende kanadiske ambassadøren, John Hannaford. For en tid tilbake ble ASC kontaktet av den nåværende kanadiske ambassadøren, Artur Wilczynski, som ønsket å være tilstede under oppskytningen av den CaNoRock 14. Den fjortende studentraketten i CaNoRock-programmet.

Flere norske universiteter

Arbeidsgruppen for CaNoSat benyttet derfor anledningen til å formalisere CaNoSat-samarbeidet gjennom en Memorandum of Understanding (MoU) med følgende institusjoner: University of Calgary, University of Alberta, University of Saskatchewan, University of Oslo, University of Bergen, University of Tromsø  The Arctic University of Norway (UiT), The Norwegian University of Science and Technology (NTNU), The University Centre in Svalbard (UNIS), Eidsvoll Electronics – EIDEL, Andøya Space Centre (ASC) og Norwegian Centre for Space-related Education (NAROM).

MoU-en ble underskrevet ved Andøya Space Center den 19. oktober 2017, under en seremoni hvor man hadde deltagelse fra ledelsen ved de universitetene og selskapene som er involverte, samt den kanadiske ambassadøren til Norge.

Oppskyting av CaNoSat-1 i 2020

Nå starter arbeidet med å finne finansiering i Norge og Canada til CaNoSat-1 som har offisiell prosjektstart i januar 2018, og som er tenkt skutt opp i 2020. Er man virkelig heldige i CaNoSat-prosjektet kan CaNoSat-2 kanskje skytes opp fra Andøya dersom også det prosjektet lykkes slik man har tenkt.

CaNoSat-signering med ambassadør Professor Jøran Moen, Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo, den kanadiske ambassadør Artur Wilczynski og direktør Kolbjørn Blix ved Andøya Space Center.

Kommentarer