NTNU fornøyd med budsjettet - Elektronikknett
NTNU - Gløshaugen

NTNU fornøyd med budsjettet

Mens bl.a. arbeidstakerorganisasjonen Tekna er lunkne til statsbudsjettets teknologi- og (etter)utdanningsprofil, er den første reaksjonen fra NTNU positiv.

– Det er et godt budsjett for kunnskapsutvikling, skriver universitetet i en pressemelding i dag.

Den nominelle veksten i statsbudsjettet i universitet- og høgskolesektoren er på 3,8 prosent, og langtidsplanen for høyere utdanning og forskning fullføres med en bevilgning på 600 millioner.

Verdensledende forskningsmiljøer
Gunnar Bovim NTNU Gunnar Bovim, NTNU.

– Det er et godt signal. Statsbudsjettet gir viktige politiske signaler til UH-sektoren om oppfølging av Langtidsplanen. Det er svært positivt at regjeringen følger opp satsingen på verdensledende forskningsmiljøer ved å øke bevilgningene til Sentre for fremragende forskning, FriPro og til muliggjørende teknologier, sier NTNU-rektor Gunnar Bovim.

Statsbudsjettet legger opp til en styrking av norsk deltakelse i Horisont 2020 med 79 millioner kroner. Her følger statsbudsjettet opp ambisjonene om en sterkere norsk deltakelse i EU-forskningsprosjekter gjennom Horisont 2020, verdens største forskningsprogram.

Økt EU-deltagelse

- Norges deltakelse i EU-prosjekter er viktig for økt internasjonalisering, og i Norge er det Trondheimsmiljøet med NTNU og SINTEF som har den største andelen deltakelse i Horisont 2020 (23 prosent). Internasjonalt forskningssamarbeid er nøkkelen til å styrke Norge som kunnskapsnasjon, sier Bovim.

Statsbudsjettet øker potten til vitenskapelig utstyr med 175 millioner kroner. 

Mer næringsrettet forskning

Universitetet har også registrert at statsbudsjettet legger opp til mer næringsrettet forskning.

- NTNU har en profil hvor vi samarbeider tett med næringslivet. Tett og konstruktivt samarbeid mellom akademia og næringsliv er et nødvendig og nyttig virkemiddel i arbeidet med omstillingen av Norge. I dette skjæringspunktet skjer viktig kunnskapsutvikling som vil gi fremtidsrettet nyskapning, sier Bovim.

NTNU får samlet en bevilgning på nesten 6,5 milliarder kroner, deriblant fullfinansiering av 70flere studieplasser innen IKT.

Kommentarer