Markedene utenfor Norge bidro til rekordkvartal - Elektronikknett
Kenneth Ragnvaldsen, Data Respons ASA
Kenneth Ragnvaldsen i Data Respons kan glede seg over et rekordkvartal, der bidraget først og fremst kommer fra Sverige og Tyskland. Tyskland har dessuten potensiale til å bli det største markedet for selskapet.

Markedene utenfor Norge bidro til rekordkvartal

Med en vekst på 23 prosent i tredje kvartal, ble det rekordomsetning med sterkest vekst i internasjonale markeder. For Data Respons er disse vekstmarkedene først og fremst Sverige og Tyskland.

– Den sterke veksten internasjonalt bidro til rekordomsetning i kvartalet. En mer datadrevet verden gir stort FoU-fokus blant våre kunder og mange spennende teknologiprosjekter for våre spesialister, sier Kenneth Ragnvaldsen, CEO i Data Respons ASA.

Konsernets driftsinntekter for tredje kvartal ble 283,3 millioner kroner (231,2), en vekst på 23 prosent. EBITDA ble 24,1 millioner (18,3), og EBIT var 21,0 millioner kroner (17,3). Kontantstrøm fra drift ble 13,9 millioner (8,6), mens odreinngangen for perioden var 219 millioner kroner (186). Tall for samme periode i fjor i parentes.

De første ni månedene var driftsinntekten 888,3 millioner (738,0), en vekst på 20 prosent. EBITDA ble 71,4 millioner (48,9), mens EBIT var 62,4 millioner (45,8). Kontantstrøm fra drift ble 45,0 millioner (32,9) og ordreinngangen for perioden var 915 millioner kroner (794). Konsernets ordrereserve ved utgangen av første halvår var 738 millioner (755).

Sverige og Tyskland
– Veksten i kvartalet er drevet av god utvikling i våre internasjonale enheter.  Sverige befester seg som vårt største geografiske marked med en andel på 48 prosent av inntektene de ni første månedene, men det er i Tyskland vi vokser mest. Data Respons har så langt i år omsatt mer i Tyskland enn i det norske markedet, som fortsatt er preget av et utfordrende markedsbilde. Vi ser gode vekstmuligheter i mange år fremover, både organisk og gjennom selektive oppkjøp. Med tanke på markedsstørrelse er det ikke utenkelig at Tyskland blir det største markedet for Data Respons noen år frem i tid. I Tyskland er vi involvert i Smart Home konsepter, moderniseringen av programvareplattformer innen banksektoren og mange spennende prosjekter for bilindustrien - som blir stadig mer SW orientert, oppkoblet og digitalisert, sier Ragnvaldsen.

Datadrevet
– Vi har en god fremgang i både R&D Services og Solutions med en vekst på henholdsvis 25% og 20%. Det som driver utviklingen er den digitale transisjonen som skjer på tvers av alle vertikale markeder. De fleste produkter og løsninger, fra den enkle sensor til en moderne lastebil, får mer logikk, økt SW innhold og blir koblet sammen på en mer effektiv måte. Dette gir en mer datadrevet verden som igjen gir muligheter for nye inntektsbringende tjenester eller lavere kostnader. Men teknologisk betyr dette at kompleksiteten øker og behovet for produktutvikling blir større. Det gir god etterspørsel etter vår spesialistkompetanse og ikke minst konkrete erfaring med å utvikle avanserte løsninger som er innebygget i biler, roboter eller i smarte hjem, sier Kenneth Ragnvaldsen, konsernsjef i Data Respons i en melding torsdag.

Forventer god utvikling
– Året så langt har vist høy vekst, forbedret lønnsomhet og god kontantstrøm. For våre kunder, fra de etablerte industribedriftene til de helt nystartede, øker fokuset på nyutvikling og oppgradering av deres produkter, plattformer og systemløsninger. Gode markedsforhold, stor aktivitet og solid ordrereserve gir et godt utgangspunkt for fortsatt god utvikling fremover, avslutter Ragnvaldsen.

Kommentarer