Maritim kraftforsyning og plattform for nedsenkede datamaskiner - Elektronikknett
PWX-PT578

Maritim kraftforsyning og plattform for nedsenkede datamaskiner

Powerbox lanserer sin andre generasjon med kraftforsyninger rettet mot maritime applikasjoner og krevende industrielle systemer.

Som svar på et økende krav til enklere logistikk og redusert strømforbruk fra produsenter av maritimt utstyr, kommer kraftforsyningen PT578 med programmert digital beskyttelse, innebygd redundans og parallelliserte kretser. 500W PT578 har en typisk effektivitet på 94 prosent og kan opereres mellom -25 og +70°C. Den inkluderer en aktiv PFC (Power Factor Correction) og tre beskyttelsesmodus på utgangene som kan rekonfigureres via fastvare.

Videre er den designet for konveksjonskjøling og er beskyttet mot fukt og korrosjon gjennom konformbelegg. Teknologien utviklet for PT578 egne seg for nedsenkede datasystemer der det kreves at kraftforsyningsenheten fungerer sikkert i beholdere med nøytrale væsker. Den inngår også som del av PRBX Custom Power bibliotek.

For å kunne garantere det høyeste sikkerhetsnivået krever maritime kraftarkitekturer og nedsenkede datamaskinsystemer ofte redundante kraftkilder. For å ivareta dette koples vanligvis flere kraftforsyninger i parallell, lenket til hverandre gjennom eksterne O-Ring diodemoduler. PT578 har innebygde kretser som gjør det mulig for brukeren å velge hvorvidt kraftenheten vil bli brukt i «Single Mode» eller «Parallel mode with droop current sharing.» Dette vil også redusere antall produkter som skal lagerføres, så vel som plassen som brukes i kraftforsyningskabinettet.

Avhengig av applikasjonen, kan utgangsbeskyttelsen ha behov for ulike typer konfigurasjon (Switch off, Hiccup modus eller Constant current), hvilket er en av egenskapene som kommer med PT578. Basert på fastvaredefinerte profiler og utgangsbeskyttelsen, kan bruksmodusen velges via en DIP bryter med fabrikkinnstilte oppsett.  Men det er også mulig, i fall av spesielle behov, å rekonfigurere hvilken som helst av profilene ved ett av våre PRBX Configuration centers. Enheten har også et DC OK signal en potensielt ledig relékontakt for feilbeskyttelse. En LED i fronten indikerer driftsstatus på enheten (OK eller Feil).

Ved valg av Constant Current modus oppfører PT578 seg som en strømgenerator og vil være egnet for høykapasitive laster, drift av DC-motorer, eller til og med som en ideell løsning for å lade et backupbatteri på sekundærsiden for eksempel for kritisk utstyr, som navigasjonssystemer.

PT578 kan brukes med et bredt spekter av AC inngangsspenninger, fra 90 til 265 VAC, og med en DC busspenning på 125 til 375 VDC. AC-frekvensen på inngangen kan være på 47-63Hz, og for maritime, luftbårne 440Hz med redusert PFC. Enheten dekker et stort spekter av maritime anvendelser, fra sjø til luft, og den er spesifisert til å kunne operere i høyder opp til 10.000 fot (30.000 fot i inaktiv tilstand).

Det er tilgjengelig to standardversjoner med justerbare utgangsspenninger; 24VDC (23 til 29VDC) og 48VDC (47 – 56VDC) med en utgangseffekt på 500W og peak effekt opp til 750W i 10 sekunder.

PT678 er utformet for å kunne møte internasjonale maritime krav, og oppfyller vibrasjonskravene spesifisert i DNV-GL tabell 7 Høy vibrasjonspåkjenning, klasse B, ±1,6mm forskyvning, 2-25Hz, 4g; 25-100Hz (1 oktav/min). Ettersom den er beskyttet av et heldekkende belegg (conformal coating) vil PT578 fungere i miljøer med opp til 100% relativ fuktighet, kondensering ved alle relevante temperaturer, og møter IEC60947-2 med 2kV, 60s. Produktet har en isolasjon på 3000VAC fra inngang til utgang, og 2000VAC fra inngang til Chassis.

PT578 har størrelsen 132 x 67 x 128 mm (eksklusiv monteringsenhet for DIN-skinne). Dette skal spare kritisk plass i kraftforsyningshyllen og gir dermed plass til flere funksjoner per skinne.

I tillegg møter PT578 relaterte avsnitt i EN61000-3 og -4, EMC Emissions EN60945 ledningsbundet og utstrålt, ldedningsbundet LF IEC60533 3VRMS, 50Hz-12kHz, EMC Direktivet 2014/30/EU og DNV-GL Temperaturklasse D, -25 – +55°C; Fuktighet klasse B, opp til 100%, kondensering; Vibrasjon klasse B, ±1.6mm forskyvning, 2-25Hz, 4g; 25-100Hz; EMC Klasse B, Retningslinjer for klasse, DNVGL-CG-0339, Versjon November 2015.

Kommentarer