Fortsatt vekst for Kitron - Elektronikknett
Slik ser den nye fabrikken ut fra luften
Norske Kitron AS påvirker resultatet med restruktureringskostnader, men omsetningen har hatt god vekst i tredje kvartal for konsernet. (foto: Kitron)

Fortsatt vekst for Kitron

Kitron ASA har lagt fram kvartalstallene og melder om sterk omsetningsvekst i tredje kvartal. Marginene er imidlertid påvirket av blant annet restrukturing i Norge.

Kitrons driftsinntekter i tredje kvartal utgjorde 535 millioner kroner, en underliggende vekst på 17 prosent, sammenlignet med 463 millioner i samme kvartal i fjor.

– Kitron fortsetter å ta markedsandeler. Jeg ser dette som en bekreftelse på driftsforbedringene de senere årene, som har styrket konkurranseevnen og effektiviteten. Som tidligere nevnt vil våre marginer variere fra kvartal til kvartal, og tredje kvartal var påvirket av restrukturering i Norge og en høyere andel av omsetning av produkter med høyt materialinnhold og derfor lavere bidrag. Men vi er fortsatt på stø kurs mot våre prognoser for 2017 og våre strategiske ambisjoner, sier Peter Nilsson, konsernsjef i Kitron, i en kommentar.

Sterk omsetningsvekst
Kitrons driftsinntekter i tredje kvartal økte med 16 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Justert for valutaeffekter var økningen 17 prosent. Veksten i forhold til samme kvartal i fjor var spesielt sterk i markedssektoren Industri. Energi/Telekom viste også solid vekst.

Påvirket av restrukturering i Norge
Driftsresultatet (EBIT) var 29,2 millioner kroner, mot 30,1 millioner i fjor, en nedgang på 3 prosent. Lønnsomheten uttrykt som EBIT-margin ble 5,5 prosent, mot 6,5 prosent i tredje kvartal 2016. Driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) var 42,6 millioner kroner, en økning på 3 prosent sammenlignet med fjoråret. Resultat etter skatt ble 16,4 millioner kroner, en nedgang fra 17,7 millioner. Dette tilsvarer et resultat per aksje på 9 øre, sammenlignet med 10 øre i fjor.

Ordrereserve
Ordrebeholdningen endte på 1 008 millioner kroner, en økning på 3 prosent sammenlignet med fjoråret. Ordreinngangen i kvartalet var 535 millioner kroner.

Investeringer i USA
I løpet av de senere årene har Kitron investert i sin produksjonskapasitet og -evner, og sikret at disse er moderne, svært konkurransedyktige og i stand til å håndtere forventet vekst. I tredje kvartal har Kitron investert i en produksjonslinje for overflatemontering (OFM) i Johnstown i Pennsylvania. Dette anlegget har nå et lokalt løsningstilbud for kunder, fra PCBA til systemintegrasjon og sammenstilling av komplette produkter.

Komponenttilgang – en utfordring
Etterspørselen etter elektronikkomponenter økte i 2017, spesielt drevet av bilindustrien og tingenes internett (IoT), men kapasiteten hos produsentene av elektronikkomponenter har ikke økt i samme grad. Kitron har ikke vært merkbart berørt av denne situasjonen i de tre første kvartalene av året på grunn av prosesser og beredskapslagre hos våre leverandørpartnere. I fjerde kvartal ser vi at utfordringer knyttet til komponenttilgjengelighet er økende. Vi regner imidlertid ikke med merkbart bortfall av omsetning. Vi forventer noe påvirkning på effektivitet ettersom omlegging av produksjonsplaner trolig er påkrevd.

Utsikter
For 2017 venter Kitron at driftsinntektene vil øke til mellom 2 150 og 2 350 millioner kroner. Driftsmarginen (EBIT) ventes å være mellom 5,6 og 6,4 prosent. Driftsinntektene ventes nå å være i den øvre enden av eller litt over det indikerte intervallet. Veksten drives primært av økt etterspørsel innen sektoren Industri. Lønnsomhetsøkningen drives av tiltak for reduserte kostnader og forbedret effektivitet.

Kommentarer