Automatisering av hullmontering - Elektronikknett
Productronica-753-Ersa-Roboplace
Automatisert hullmontering av komponenter med YuMI og Ersa-teknologi.

Automatisering av hullmontering

Ersas ROBOPLACE hevdes å bringe inn et nytt moment i menneske-maskinsamarbeid under loddeprosessen. Med sine to fleksible armer frigjør den operatøren til mer krevende oppgaver.

Ifølge Ersa er det mange som snakker om å ta i bruk ”kollega-roboter”, men få gjør noe med det i praktisk kortsammenstilling.

For store deler av industrien og ikke minst bilsektoren er hullmonterte (THT) komponenter fortsatt en integrert del av komplekse kort, og fremdeles monteres kontakter, kondensatorer, dempekretser og andre spesialkretser for hånd.

Man har implementert et lean-konsept i kombinasjon med SMART factory, og en link til Factory 4.0 (Industry 4.0) er forberedt. Som plattform for dette samarbeidet mellom mann og maskin har Ersa valgt robotteknologien YuMI fra ABB.

Løsningen skal bli vist på productronica-messen i München, 14.-17. november i år.

 

Kommentarer