Væskeanalyse på Profinet - Elektronikknett
BILD PI_2072_AQUIS_Profinet-WEB

Væskeanalyse på Profinet

En ny versjon av en modulbasert flerkanals måleenhet kommer nå med Profinet og DNV GL-godkjenning.

JUMO AQUIS touch P er en modulær, kompakt, flerkanals måleenhet for væskeanalyse. Den nyeste versjonen av enheten har Profinet-grensesnitt. I tillegg har enheten nå relevant DNV GL-godkjenning for sjøfartsindustrien, opplyser JUMO AS i Halden.

Profinet er en industriell Ethernet-standard for automatisering, som får stadig større betydning innen prosessautomatisering. Profinet bruker TCP/IP- og IT-standarder, har Ethernet-kapasitet i sanntid og muliggjør integrering av feltbussystem. Med DNV GL-godkjenningen oppfyller den flerkanals måleenheten kravene til sikkerhet og driftssikkerhet som fartøy og mobile offshore-enheter må oppfylle på internasjonalt farvann.

BILD PI_2072_AQUIS_Profinet Modulbasert væskeanalysator fra JUMO.

JUMO AQUIS touch P utfører måling, regulering, registrering og visning i en eneste enhet. To analyseparametere kan tilkobles direkte, og ytterligere fem kan kobles til som standardsignaler. JUMO digiLine-systemet kan til og med behandle seks parametere. Digitale grensesnitt gjør at ytterligere åtte eksternt målte verdier kan registreres. I tillegg er strømningsmåling mulig, inklusive fastsettelse av mengde. Parameterne vises på en 3,5-tommes fargeskjerm med touch-funksjon, som brukes til drift og innstilling av enheten.

Den integrerte papirløse registreringsenheten kan registrere opptil åtte analoge og seks binære signaler samtidig. Data lagras på en manipuleringssikker måte, slik at myndighetskrav til registrering oppfylles uten ytterligere enheter, får vi opplust. Lagrede data kan tas ut ved hjelp av PC-program via Ethernet eller med en USB-flash-enhet. Data kan deretter bearbeides videre med separat programvare.