Strålingsherdet kraftstyring - Elektronikknett
Intersil-sekvensieringskrets-herdet

Strålingsherdet kraftstyring

Intersil lanserer det de mener er romfartsindustriens første strålingsherdede sekvensieringskrets for firekanals kraftforsyninger til FPGA-komponenter.  

Intersil, som nylig ble kjøpt opp av Renesas Electronics, kommer nå med de to firekanals kraftforsyningssekvenserne ISL70321SEH og ISL73321SEH, utviklet for å drive lastpunkt (POL) regulatorer som bl.a. brukes til å drive kraftige FPGAer og komplekse kraftsystemer med fleres spenningsnivåer.

Med skalerbarhet i fokus, kan opp til fire kraftforsyninger sekvensieres med en enkelt komponent, eventuelt kan flere komponenter kaskadekoples for å styre et nærmest ubegrenset antall kraftkilder.

Intersils strålingsherdede sekvensieringskretser skal ifølge produsenten sikre høy pålitelighet under bruk, med feilovervåkingsfunksjoner som skal bedre systemhelse og ytelse, og ikke minst skal de være markedets første sekvensieringskretser i romfartsklassen, som er underbygget av mitigeringstester for såkalt single event effects (SEE) samt omfattende tester for strålingssikkerhet. 

ISL70321SEH er testet for strålingssikkerhet opp til 100krad(Si) med høy doserate og 75krad(Si) ved lav doserate, mens ISL73321SEH er sikkerhetstestet til 75krad(Si) ved lav doserate.

Begge komponentene skal utgjøre en nøyaktig og skalerbar metode for å oppnå riktig oppstart og nedkopling av DC/DC omformere, i henhold til å skulle drive FPGAer, DSPer, RF kommunikasjonskretser, og distribuerte kraftforsyningssystemer med høy tetthet.