Skal utvikle produksjonsteknologi for medisinsk utstyr - Elektronikknett
SensoCure-renrom-DSCF8567-web

Skal utvikle produksjonsteknologi for medisinsk utstyr

Trekløver får støtte til å utvikle fremtidens medisinske produksjonsteknologi. – Resultatene kan bidra til å gjøre Norge mer attraktivt for medisinsk teknologi.

De tre medtek-bedriftene Sensocure, Medistim og GE Vingmed Ultrasound har fått innvilget prosjektstøtte fra programmet BIA Helse hos Norges forskningsråd. Prosjektet er ett av tre prosjekter som har nådd frem i konkurransen om støtte, med prosjektet «Advanced Manufacturing Technologies for High Impact Medical Devices».

Prosjektet skal gjennomføres i teknologibedriftene fra Horten i samarbeid med blant annet Høgskolen i Sørøst Norge og forskningsinstitusjonene SINTEF og NORNER. Sensocure, GE Vingmed Utrasound og Medistim er alle selskaper som har etablert produksjon for egne medisinsk tekniske produkter i Vestfold, og har gjennom forprosjekter støttet av NFR BIA Helse, vurdert behov og gjort konseptutredninger for fremtidige produksjonsteknologier.

Samarbeidet skal utvikle nye og smarte produksjonsteknologier for å muliggjøre kostnadseffektiv produksjon av avansert medisinsk utstyr også i fremtiden. Norge har tidligere lykkes i å skape globalt konkurransedyktige produsenter av komplekst medisinsk utstyr på områder hvor design, utvikling og produksjon bygger på avansert kunnskap, kompetanse og ferdigheter, heter det i en pressemelding fra de tre bedriftene.

– Resultater fra prosjektet vil kunne bidra til å beholde og øke attraktiviteten til Norge som et sted for utvikling, produksjon og leveranse av medisinsk teknologi, sier teknisk direktør Stein Ivar Hansen ved Sensocure.

Trond Herje, daglig leder i Sensocure, peker på at dette er et svært spennende prosjekt for Sensocure –  Vi er veldig fornøyd med at vi kan gjøre et slikt prosjekt sammen med GE Vingmed og Medistim som partnere i prosjektet. Prosjektstøtten fra Norges Forskningsråd muliggjør en vesentlig innsats på et svært viktig område, og Sensocure har sterke forventninger til at vi i løpet av denne treårs prosjektperioden vil finne svar på mange av de spørsmålene vi har relatert til produksjonsteknologi, uttaler han.

– Medistim ser tildelingen som en unik mulighet til å utvikle ny produksjonsteknologi som kan bringe dagens produksjon av prober til vesentlig høyere nivå når det gjelder effektivitet og kvalitet, kommenterer Erik Swensen, VP R&D ved Medistim.  – For et selskap med innsatsintensiv produksjon i Norge, kan dette bety betydelig styrking av konkurransekraften i et globalt marked.  Samarbeidet vi har etablert med GE Vingmed og Sensocure gjennom forprosjekt- og søknadsprosessen, ser vi som en meget god plattform til å styrke miljøet for medisinsk produksjonsteknologi i regionen på lenger sikt, understreker Swensen.

Hos GE Vingmed Ultrasound er man også optimister etter denne tildelingen. – Mange av våre produksjonsprosesser i Horten er av manuell karakter og krever høy presisjon. Dette fører til prosessvariasjon og kvalitetsutfordringer i produksjon, som igjen øker produksjonskostnadene. Ved å utvikle løsninger med bruk av collaborative robotics, smart-jigs, lim dispensering teknologi og augmented reality kan vi løse mange av våre utfordringer og øke vår konkurranseevne, sier Christian Holm Edvardsen, som er prosjektleder ved GE Vingmed Ultrasound.

Prosjektsamarbeidet vil ledes av Sensocure, ved leder for produktutvikling Berit Brosvik.