Optiske fibre for 3D formdeteksjon - Elektronikknett
Fibercore_Multicor_Fibers

Optiske fibre for 3D formdeteksjon

Med hjelp av sin nye partner, Fibercore, kan tyske Laser Components  tilby flerkjerne fibre som muliggjør samtidig overføring av flere signaler med ulike kjerner.

Standardkonfigurasjonen av denne nyvinningen består av sju kjerner i en 125 μm kappe.

Høyhastighets dataoverføring er ikke den eneste fordelen ved flerkjernefibre. De kan også benyttes som fiberoptiske sensorer, dersom kjernene utstyres med såkalte Bragg-gittere (FBG) – reflekterende gittere som filtrerer ut spesifikke bølgelengder.

Endringer i fiberens form eller posisjon resulterer i endringer i den filtrerte bølgelengden. For 3D formdeteksjon, tvinnes flere kjerner med slike gitter rundt en sentral kjerne som fungerer som en referansekanal. I denne konfigurasjonen kan slike tvinnede flerkjerne FBG-fibere brukes som tredimensjonale sensorer, som i tillegg kan detektere små rotasjoner til høyre eller venstre.

Innen biomedisin benyttes tvinnede flerkjerne FBG-fibre i katetere og andre redskaper i minimalt invasive prosedyrer, og gir legene et tredimensjonalt innblikk i strukturer inne i pasientens kropp. Men disse optiske fibrene benyttes også i mye større skala, ettersom de blant annet er implementert i broer og demninger for å overvåke deres strukturelle helsetilstand, og slik forhindre ulykker. 

Mer informasjon her.