Norbit kjøper Aptomar - Elektronikknett
Aptomar_sensor
Aptomars sensorer brukes til deteksjon og bekjempelse av uforutsette utslipp, overvåking av trafikk og aktiviteter, samt søk og redning i nært samarbeidet med operatører og andre offshoreaktører. Foto: Aptomar.com

Norbit kjøper Aptomar

Teknologigruppen Norbit i Trøndelag har kjøpt feltovervåkningsspesialisten Aptomar.

Aptomar er en internasjonal leverandør av produkter og tjenester innen integrert feltovervåkning. Selskapet, med hovedkontor i Trondheim, har levert mer enn 100 feltovervåkningssystemer til oljeselskap og kystmyndigheter over hele verden.

15a Skjermdump av et av Aptomars feltovervåkningssystemer.

Selskapet jobber med å beskytte sikkerheten og integriteten til offshorepersonell, installasjoner og det maritime miljø ved å sørge for deteksjon og bekjempelse av uforutsette utslipp,  overvåking av trafikk og aktiviteter, samt søk og redning i nært samarbeidet med operatører og andre offshoreaktører.

– Vi er stolte over at Norbit har valgt å invitere oss inn i familien av teknologiselskaper som de eier. Sammen skal vi fortsatt betjene kunder på norsk sokkel og i utlandet, samt utvide produkt- og tjenestespekteret vårt slik at kundene våre kan fokusere på kjernevirksomheten deres, sier Håkon Skjelten, administrerende direktør i Aptomar.

Norbit eier en rekke teknologiselskaper i flere bransjer, inkludert subsea olje og gass hvor selskapet leverer sonar- og batymetriske systemer for kartlegging av havbunnen.

Norbit kjøper Aptomar fra en gruppe profesjonelle finansielle investorer som inkluderer, ProVenture, Verdane Capital, Statoil Technology Invest, Investinor, SMN Invest og NTNU TTO.

Kjøpesummen er ikke offentliggjort.

Aptomar vil fremover hete Norbit Aptomar, og vil bli del av Norbits subsea forretningsområde.

– Våre sonar- og batymetriske systemer har blitt svært godt mottatt i maritim næring og i offshoremarkedet. Det har resultert i en årlig dobling av Norbit SubSeas driftsinntekter de seneste fem årene. Ved å kombinere vår nåværende portefølje med Aptomars feltovervåkningsløsninger vil vi kunne gi oljeselskaper, kystmyndigheter og redere et enda mer omfattende tjenestetilbud, sier Per Jørgen Weisethaunet, styreleder og konsernsjef i Norbit.

Aptomar driver også et 24/7 maritimt kontrollsenter som tilbyr overvåkning, deteksjon og rapportering av uønskede oljeutslipp, fartøyer på kollisjonskurs, drivis, fugler og pattedyr.

Kommentarer