Kobbermangelen fortsetter – prisene kan stige - Elektronikknett
Kobberlaminat

Kobbermangelen fortsetter – prisene kan stige

Mangelen på kobberfolie begynner å prege mønsterkortindustrien. Nå anbefaler Elmatica kundene å planlegge for lengre ledetider.

Markedet for kobberfolie har strammet seg til de siste årene, og situasjonen er ikke blitt bedre, kanskje tvert om. I en pressemelding går mønsterkortmegleren Elmatica nå ut og ber kundene ta høyde for dette, og tenke langsiktig.

Selskapet skriver at de ønsker en åpen dialog rundt kobbersituasjonen, og mulige konsekvenser. Når mange regjeringer verden rundt ønsker et skifte mot renere kjøretøy basert på fornybar energi, samt en hel-elektrisk bilindustri, vil kobbermangelen var lenger enn man først antok.

– Det er nå vi må reagere, informere og planlegge, sier driftsdirektør Raymond Goh i Elmatica.

Raymond Goh Raymond Goh.

– Utvinningen av kobber har ikke økt, og etterspørselen etter kobber i litiumbatterier vil ikke avta, så mangelen på kobberfolie vedvarer. Det er ingen tegn – i nær fremtid – som skulle tyde på at dette vil endre seg, spesielt ikke nå, etter flere uttalelser fra regjeringshold i både Frankrike, Storbritannia, Skottland og Kina, som alle har annonsert et mulig, fremtidig forbud mot fossildrevne kjøretøy, sier Goh.

Noe som avgjort bidrar til spenningen rundt kobbermangelen er Kinas planer om å forby skrapimport, noe som i dag er en betydelig kilde for resirkulert kobber. Andre aktører vil nok overta dette arbeidet, men resultatet vil uansett være en midlertidig nedgang i leveransene. Disse aspektene, sammen med andre elementer som null tilgang til nye kobbergruver kombinert med nedleggelse av gamle, vil påvirke leveringskjeden for kobberfolie og dermed situasjonen for mønsterkortindustrien.

– En vedvarende mangel på glassfiber har også redusert produksjonen av glassfiberduk som benyttes i laminater og prepreg, advarer Goh. En av verdens største CCL- (copper clad laminat) produsenter skal nylig ha sendt ut et brev til sine kunder, der de informerer om redusert produksjon frem mot årsskiftet, grunnet mangel på glassfiberduk, sier han.  

Så langt føles ikke situasjonen for laminattilgang så presset, ifølge Goh fordi den totale etterspørselen etter mønsterkort har gått litt ned de siste månedene, igjen delvis på grunn av komponentmangel og dermed en kortsiktig nedgang i behov for mønsterkort generelt.

Spørsmålet er hva som vil skje de neste månedene, når det nærmer seg kinesisk nyttår, kobber er mangelvare og komponentsituasjonen stabiliserer seg?

– Dersom alle begynner å plassere mønsterkortordrer samtidig, kan en midlertidig mangel på laminater bli resultatet.  Det vil i neste omgang øke sannsynligheten for en ny runde med prisøkninger, påpeker Goh.

Elmatica råder derfor sine kunder til å forberede mest mulig nøyaktige prognoser, plassere ordre i forkant og planlegge for lengre ledetider. 

– Et annet, godt råd kan være å godkjenne mer en én type laminat, flere mønsterkortprodusenter, og i tillegg analysere de enkeltes utvalg av mønsterkort, i forhold til kobbertykkelse og type basemateriale. Nå må hele leveringskjeden jobbe sammen, understreker Goh.

Kommentarer