Droner, hologramteknologi og slangerobotikk får DIP-støtte - Elektronikknett
Flir
Flir UAB får støtte for å utvikle en drone som kan brukes av politi, brannvesen og andre redningstjenester.

Droner, hologramteknologi og slangerobotikk får DIP-støtte

Autonome droner til redningsoperasjoner, hologramteknologi for mer effektiv produksjon i oljesektor og slangerobotikk for havbruksnæringen. Nå får de tre norske, teknologidrevne selskapene nesten halvannen million kroner i innovasjonsmidler.

Dette er niende gang det deles ut midler gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). I år mottar 15 norske innovasjonsprosjekter totalt 7,5 millioner kroner.

– Pengene skal brukes til å støtte den kritiske idéutviklingsfasen, et område som ellers ofte blir forsømt i nyskapingsprosjekter. Ved hjelp av innovasjonsverktøy som bygger på systematiske brukerstudier og designmetodikk er målet at flere prosjekter skal føre til reell verdiskaping både for mottaker og samfunn, sier Anne E. Bull, rådgiver ved Design og arkitektur Norge (DOGA).

Skal redde liv
Flir UAS, med base i Hvalstad i Asker, utvikler verdens minste droner til det profesjonelle markedet. Kundene er primært militære, samtidig som høyteknologiske nanodroner også kan løse andre viktige oppgaver.

Nå ønsker selskapet å utvikle en drone som kan brukes av politi, brannvesen og andre redningstjenester. For å lykkes har Flir innsett at de må se på brukerens behov i et nytt lys, og til dette mottar de nå 480 000 kroner gjennom Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP). Sammen med designbyrået Halogen skal de utvikle en løsning som skal være særdeles enkel å bruke i redningsoperasjoner.

Hologrammer i olja

hologram

Lysaker-baserte TechnipFMC er en internasjonalt utvikler og installatør av utstyr til olje- og gassprosjekter på havdyp ned mot 3000 meter. Nedgangen i oljepriser gjør at bedriften trenger å øke effektiviteten og få ned kostnader knyttet til produksjon.

Derfor skal selskapet nå sammen med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo gå inn i en brukersentrert designprosess for å integrere «Augmented Reality»-verktøy som Microsoft HoloLens i sitt daglige virke. Prosjektet mottar 570 000 kroner i DIP-støtte.

Smarte slanger

Autonome slangeroboter som inspiserer og vedlikeholder undervannsinstallasjoner er ikke lenger science fiction. Eelume, et spin-off-selskap fra NTNU, har allerede signert tunge avtaler med Kongsberg Gruppen og Statoil om å utvikle robotslanger til bruk i offshoreoperasjoner.

Imidlertid mener trondheimsbaserte Eelume at teknologien også kan brukes i andre sektorer. Derfor skal selskapet benytte designkompetansen til EGGS Design for å utforske hvilke muligheter som ligger i å bruke autonome undervannsfarkoster til inspeksjoner, vedlikehold og reparasjoner i havbruket. Prosjektet har nå mottatt 410 000 kroner gjennom Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP).

DIP-programmet finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og ledes av DOGA i samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Siden 2009 er det blitt delt ut om lag 61 millioner kroner til 147 prosjekter.

(Pressenytt)