110 GHz mm-bølge analysator - Elektronikknett
Anritsu MS2760A

110 GHz mm-bølge analysator

Anritsu lanserer verdens første “ultraportable” familie av millimeterbølge spektrumanalysatorer – opptil 110GHz.

Selskapet kommer nå med MS2760A Spectrum Master, en ultraportabel spektrumanalysator som nå er kompatibel med MA8100A TRX NEON signalmapper.

Dette betyr at brukerne kan kople MS2760A til NEON-trackeren og dekningskartprogramvare på en Android-enhet for å lage kundespesifiserte plott av signalstyrke i eller utenfor en bygning, uten behov for GPS-dekning.

Anritsu-MS2760A-for-bak Anritsu MS2760A-

Den største fordelen ved MS2760A er avgjort størrelsen. Den er lett å bære med seg, og skal være meget rett-frem i bruk.

Med NEON-programmet kan du måle bl.a. Tetra, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G samt kommende 5G dekning. – Dette er et portabelt og praktisk instrument for fremtiden, sier Morten Blomkvist hos repesentanten Blomkvist AS, som forventer at stadig høyere frekvenser blir tatt i bruk etterhvert som det blir trangt om plassen i de nedre båndene.

Selvsagt er det noen ulemper ved å bruke MS2760A, fremfor en tradisjonell, håndholdt spektrumanalysator som MS2720T. Blant annet har ikke MS2760A forforsterker, slik at støygulvet er omkring  20-30 dB høyere enn for MS2720T. Dette vil begrense kartoppløsningen noe, spesielt for laveffektsignaler. Også batterilevetiden er dårligere; rundt én time, mot tre timer for det håndholdte instrumentet.

Videre har ikke MS2760A kanalscanner, og kan bare vise én kanal om gangen. Det krever også et wifi-nett (evt. bruke mobil trådløssone) for kommunikasjon med Android-enheten.

Til gjengjeld kan det nye instrumentet gå mer enn dobbelt så høyt i frekvens; 110 GHz mot 43 GHz.