Ultrahaptics inn i EBVchip - Elektronikknett
EBVandUltrahaptics
Samarbeid og distribusjon: Dr. Eckart Voskamp, direktør for produktinnovasjon, EBV Elektronik og Ruth Millar, Business Development Manager hos Ultrahaptics. Bildet ble tatt under Embedded World denne uken.

Ultrahaptics inn i EBVchip

Det britiske selskapet Ultrahaptics har inngått en avtale med distributøren EBV om distribusjon av Ultrahaptics' Touch Development Kit og relaterte komponenter under EBVchips-programmet.

Utviklingsplattformen med betegnelsen UHDK5 benytter ultralyd som brukergrensesnitt slik at det føles som man berører knapper eller hjul, uten at de er synlig.

Se også: Du vil føle «knapper» i løse luften

UHDK5 ble utviklet med støtte fra EU-programmet Horizon 2020 og er en komplett maskin- og programvarepakke med en arkitektur som gjør resultatet egnet i innvevde produkter, fra prototyper til volumproduksjon, heter det.

Mer om Ultrahaptics i Elektronikk nr 11/2016: Virtuell fysikk

Kommentarer