Tiny Mesh får investorstøtte - Elektronikknett
Tiny Mesh får investorstøtte
Får lokal støtte: Gründer i Tiny Mesh, Thorstein Tønneson og daglig leder i Østfold Follo Nyskapingsfond, Mariann Ødegård. Foto: Kjeller Innovasjon

Tiny Mesh får investorstøtte

Programvareselskapet Tiny Mesh fra Moss har avtale med fire av de fem største strømleverandørene i India, og er dermed på vei til å bli markedsleder innen automatisk strømavlesning. Østfold Follo Nyskapningsfond gjør sin første investering i selskapet.

Tiny Mesh leverer en løsning for automatisk avlesning av strømforbruk. Målet er å tilby den billigste løsningen og bli markedsledende i det indiske markedet, deretter i et voksende globalt marked.

Selskapet har utviklet en kommunikasjonsplattform for Tingenes Internett (IoT). Plattformen som Tiny Mesh har utviklet kan benyttes innen mange områder, men akkurat nå er det avlesning av strøm som får fokus. Markedet er enormt og selskapet har sikret seg avtaler med fire av de fem største leverandørene i India.

Østfold Follo Nyskapingsfond gjør sin aller første investering med Tiny Mesh

– Tiny Mesh er et selskap som tar norsk teknologi ut i verdensmarkedet og samtidig skaper vekst i Østfoldregionen, sier Mariann Ødegård, daglig leder i Østfold Follo Nyskapingsfond.

Østfold Follo Nyskapingsfond skal investere i enkeltselskaper som i hovedsak har sitt utspring fra kunnskapsmiljøer, næringslivet og gründere i Follo og Østfold. Fondet ble opprettet i 2016 og gjør med dette sin første investering. Sammen med Østfold Follo Nyskapingsfond har også flere private investorer gått inn i Tiny Mesh.

– Vi har alle stor tro på at Tiny Mesh både skal kunne gi avkastning til investorene, samt bidra til å skape flere arbeidsplasser og nye teknologimiljøer i regionen, sier Ødegård.

Thorstein Tønnesen, gründer i Tiny Mesh og lokalpatriot, sier han er glad for å få inn eiere med samme verdisyn som seg selv. Tønnesen har selv vært med på utviklingen i lokalindustrien helt siden tidlig 80-tallet, og trekker spesielt frem menneskene og kompetansen fra dette miljøet. Han forteller at det spirer og gror i gründermiljøene i Mossregionen nå. Tette bånd til Ås-miljøet og godt samarbeid og tillitt mellom selskapene er med på å bidra til verdiskaping for regionen, nasjonalt og også internasjonalt.

 

Kommentarer