Skjærer til beinet i Arendal - Elektronikknett
Kitrons fabrikklokaler i Kilsund ved Arendal

Skjærer til beinet i Arendal

Kitron kvitter seg med hele 90 årsverk i Arendal, som følge av nedgang i offshoremarkedet og behov for automatisering og effektivisering.

I dag er det rundt 340 årsverk ved fabrikken i Arendal. Etter nedbemanningen vil arbeidsstokken være nede i rundt 250 årsverk.

Selskapet går nå i en dialog med de ansattes representanter før videre detaljer blir klarlagt, ifølge en pressemelding fra selskapet.

– Det er beklagelig at vi må gå til dette skrittet, men aktivitetsfallet i det norske offshoremarkedet har som kjent vært kraftig, og vi ser ingen tegn til bedring på kort sikt. Dette rammer oss direkte, siden dette har vært en viktig sektor for oss her i Arendal. I tillegg har det en smitteeffekt i form av økt priskonkurranse innen andre kundesegmenter i Norge. I tillegg har vi sett økende outsourcing av industriprodukter til utlandet. Vi er nødt til å tilpasse oss det konkurransebildet vi ser for å drive en lønnsom og langsiktig bærekraftig virksomhet i Arendal, sier administrerende direktør Hans Petter Thomassen i Kitron Norge i pressemeldingen.

Han fremhever likevel arendalfabrikkens fortsatte betydning i konsernet:

– Jeg vil understreke at virksomheten vår i Arendal er en grunnstein i Kitron, noe som symboliseres ved investeringene vi gjorde i det nye anlegget i Kilsund for et års tid siden. Spesielt blir forsvarssektoren viktig fremover. Her har vi sikret oss viktige og store kontrakter, men dette er en sektor hvor aktivitetsnivået bygges gradvis opp over flere år. Dessuten betyr vridningen mot forsvar og mer komplekse produktportefølje mer ingeniørarbeid og mindre manuelt arbeid. Da blir økt effektivisering ved automatisering av prosesser avgjørende for å opprettholde konkurransekraft for norsk elektronikkproduksjon, sier Thomassen.

Kitron omsatte for om lag 2.1 milliarder kroner i 2016 og har om lag 1.350 ansatte på verdensbasis.