Måler miljøgasser fra drone - Elektronikknett
Måler miljøgasser fra drone

Måler miljøgasser fra drone

Et finsk oppstartfirma har med hell demonstrert at deres gassanalyseplattform fungerer som den skal. Montert på en drone måler instrumentet opp til 70 forskjellige gasser fra luften og i sanntid.

Eksempel på karlegging av konsentrasjoner av hydrogen-sulfid. Eksempel på karlegging av konsentrasjoner av hydrogen-sulfid.

Oppstartfirmaet Aeromon har utviklet en analyseplattform og mobile sensorer som kan kartlegge utslipp i sanntid. Instrumentet kan enten bæres eller monteres på en hvilken som helst drone som er laget for å bære et kamera.

Pilotprogrammet ble kjørt på søppelgjenvinningsanlegget Ämmässuo, drevet av Helsinki kommune, der de sammenlignet målingene med historiske data. I følge selskapet var målingene veldig nær referanseresultatene. Et annet poeng de peker på er at de også målte verdier og utslipp som normalt er vanskelig å få tilgang til.

Selve analysatoren som enten kan bæres, men best når den er montert på en drone. Selve analysatoren som enten kan bæres, men best når den er montert på en drone.

Fordelen med systemet er selvsagt at ved å kunne måle fra luften oppnår man en detaljert kartlegging av for eksempel et industriområde, med nøyaktig angivelse av hvor et utslipp er. Dataene kan deretter kombineres med miljødata som finnes i selskapets analyseplattform Aeromon Cloud Service.

Vi spår at miljøorganisasjoner vil finne dette svært interessant...

.

Kommentarer