Får OTC-pris - Elektronikknett
BAMSE_Dag_Almar_Hansen
Techni, ved CEO Dag Almar Hansen lytter seg til suksess. Teknologien lytter etter trykk og temperatur tvers gjennom tykke stålvegger.

Får OTC-pris

I mai, under konferansen 2017 Offshore Technology Conference (OTC) vil utviklingsfirmaet Techni fra Horten motta prisen «Spotlight on New Technology Award» for sitt B-Annulus Monitoring System (BAMSE).

OTC-prisen gis for nytenkning i oljeindustrien og viser de nyeste og mest avanserte teknologiene som er ledende i bransjen.

Produktet til Techni varsler tidlig om trykkoppbygging og hindrer dermed en utblåsning og andre uhell som kan påføre skade på mennesker eller miljø.

Ukontrollert trykk i B-ringrommet (B-Annulus) er en utfordring i olje- og gassbrønner og kan i noen tilfeller, om dette ikke overvåkes og administreres riktig, føre til katastrofale brønnintegritetshendelser, slik som implosjon av indre skall eller brist i ytre skall. Dette er spesielt utfordrende for subsea-brønner. Det finnes en rekke industriforskrifter og flere vil komme som krever overvåking av trykket i B-ringrommet.

Statoil kontraherte Techni for å utvikle en robust og pålitelig overvåkingsteknologi for B-ringrom. – Techni har jobbet på BAMSE-systemet i en årrekke og flere mulige teknologiske løsninger ble evaluert og funnet å ha manglende robusthet, pålitelighet eller responstid, sier Dag Almar Hansen, CEO i selskapet. – Vi utviklet en helt ny robust løsning som muliggjør overvåking av trykk og temperatur uten elektronikk eller bevegelige deler i det utilgjengelige B-ringrommet, legger han til. Den trådløse og passive trykk- og temperaturmåleteknologien utviklet for BAMSE blir også vurdert for en rekke andre applikasjoner.

Det hører med til historien at flere norske selskaper vil få pris på konferansen som finner sted 1. til 4. mai i Houston, USA. Disse er i tillegg til Techni:

Spotlight on New Technology Award: WeST Drilling Products AS (del av West-gruppen), for en enhet for kontinuerlig boring og sirkulasjon
Spotlight Small Business Award: Fuglesangs Subsea AS, for Omnirise Minibooster, og
WiSub, for Torden, høyeffekt subsea-konnektor uten kontaktpinner.

Kommentarer