300 nye millioner til helse- og energigründere - Elektronikknett
fond
Satser på helse og energi: Fra venstre Styreleder i Sparebanken Vest Jan Erik Kjerpseth, daglig leder i Sarsia Seed Erlend Skagseth, Næringsminister Monica Mæland, styreleder i Sarsia Seed II Sveinung Hole. direktør for gründerdivisjonen i Innovasjon Norge Pål T. Næss,

300 nye millioner til helse- og energigründere

Nytt såkornfond vil bidra til å styrke norsk helse- og energiindustri med kapital i tidlig fase.

På oppdrag fra regjeringen har Innovasjon Norge og Sarsia Seed Management opprettet et nytt landsdekkende såkornfond på 300 millioner kroner, Sarsia Seed II. Fondet holder til i Bergen, og fokuserer på innovative vekstbedrifter innenfor helse og energi.

Sarsia Seed fikk mandatet i desember 2015, og består av 50/50 privat og statlig kapital. Etter å ha hentet inn 150 millioner kroner fra investorer er de nå investeringsklare.

Fondet velger ut bedrifter som er yngre enn fem år, og som har prosjekter rettet mot medisin og energi. Bedriftene må kunne vise til godt dokumentert teknologi, ha stort internasjonalt potensiale, gode milepælsbaserte planer og et sterkt team.

Innen helse ser forvalterne blant annet på bedrifter innen onkologi/immunterapi, men også hjerte/kar og diabetesrelaterte medisin. På energifeltet har fondet fokus på teknologi innen fornybar energi, instrumentering og kraftsystemer.

Fondet vil investere i rundt 15 bedrifter, og forventer å foreta to investeringer i løpet av andre kvartal. Det antar å investere fra fem til 20 millioner kroner i et enkelt porteføljeselskap gjennom mange milepæler. Planen er å øke fondets kapasitet ved å hente inn ytterligere privat kapital i løpet av et års tid.

Sarsia Seed forvalter allerede et annet såkornfond, Sarsia Seed I, som ble etablert i 2007. Størrelsen på fondet var 390 millioner kroner og har investert i 22 selskap. Fondets portefølje har så langt blitt tilført 1,2 milliarder kroner fra fondet og andre investorer, samt tilskudd på over 500 millioner kroner fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet og EU.

Kommentarer