Vil at etablerte bedrifter satser mer - Elektronikknett
klynger
Omstillingen i norsk økonomi krever grønnere, smartere og mer nyskapende løsninger. Innovasjon Norge kan gi drahjelp til gode fremtidsrettede prosjekter. (Foto: Thinkstock)

Vil at etablerte bedrifter satser mer

Samlet lån og tilskudd på to milliarder er gjort tilgjengelig for etablerte bedrifter som vil satse på nyskapning.

I erkjennelsen av at utvikling av fremtidens norske næringsliv krever kapital og risikovilje, har Regjeringen i revidert nasjonalbudsjett foreslått å øke rammen for innovasjonslån til 1,2 milliarder kroner for små- og mellomstore bedrifter. Sammen med Miljøteknologiordningen og Innovasjonskontrakter har Innovasjon Norge dermed i år rundt regnet 2 milliarder kroner til risikoavlastning for fremtidsrettede prosjekter i næringslivet.

– Skal vi lykkes, må vi få flere etablerte bedrifter til å satse, sier Mona Skaret, divisjonsdirektør for vekstbedrifter og klynger i Innovasjon Norge.

– Vi er opptatt av å legge til rette for økt innovasjon og flere prosjekter for hele bredden av norsk næringsliv. Samtidig er det er viktig at de store og gode prosjektene løftes fram og realiseres. Vi trenger dem, sier Mona Skaret.

Nye områder
– Vi vet at våre lån og tilskudd er viktig for bedrifter som vil omstille seg og vokse. Nå har vi muligheten til å løfte fram enda flere gode prosjekter. Mye av innovasjonen skjer i etablerte selskaper. Vi er særlig ute etter de som overfører teknologi og kompetanse til nye områder, eller staker ut en helt ny kurs for sitt selskap, sier Skaret.

Dele risikoen
Nøkkelen til å løse utfordringene finnes hos næringslivet selv. Mange prosjekter blir imidlertid aldri realisert, fordi risikoen oppleves som for stor for den enkelte bedrift. Da kan Innovasjon Norge være med og dele risikoen.

– Vi ser etter prosjekter med stort vekstpotensial. Målet er å bidra til en bærekraftig omstilling og utvikling for norsk næringsliv. Gjennom vårt nye samarbeid med European Investment Fund (EIF) kan vi nå også gå inn i større og mer kapitalkrevende satsinger enn tidligere, sier Skaret.

Mer om søknader og ordningen: www.innovasjonnorge.no/kampanje

Kommentarer