Sikret frekvenser - Elektronikknett
Abraham Foss, Telia
Fekvensene vil sikre vår fremtidige evne til å være en digital tilrettelegger, også mot tingenes internett og 5G, sier Abraham Foss, administrerende direktør i Telia Norge.

Sikret frekvenser

Telia Norge sikret seg viktige ressurser i 900-frekvensauksjonen som nylig ble avsluttet. De attraktive frekvensene danner bærebjelken i mobilnettinfrastrukturen til selskapet, og vil bli viktige på veien mot utbygging av 5G.

– Vi er godt fornøyd med utfallet av auksjonen og kan love at de naturressursene som frekvensene er vil komme samfunnet og alle innbyggerne i Norge til gode. Disse frekvensene vil sikre vår fremtidige evne til å være en digital tilrettelegger samt bli en viktig brikke på veien mot tingenes internett og 5G-samfunnet, sier Abraham Foss, administrerende direktør i Telia Norge.

Frekvensressursene i det såkalte 900-båndet er teknologinøytrale, og danner på mange måter bærebjelken i mobilnettinfrastrukturen til Telia Norge. Frem til i dag har disse frekvensene blitt brukt til å bygge ut både 2G og 3G, men i fremtiden vil de også benyttes til utbygging av både 4G og 5G.

– Alle frekvensressurser er naturligvis viktige for å bygge en best mulig mobilnettinfrastruktur. Den raske teknologiske bruker- og tjenesteutviklingen stiller stadig økte krav til mobilnettet.

Rammeverket for 5G-satsingen begynner å komme på plass, men vi er fortsatt utålmodige når det gjelder å få en avklaring på hva som vil skje med frekvensressursene i det såkalte 700-båndet, sier Dag Wigum, teknisk direktør i Telia Norge. 

Kommentarer