Schive slutter med elektronikkomponenter - Elektronikknett
Schive_batterispesialist
Hans H. Schive i Asker dropper komponenter og konsenterer seg om batterivirksomheten.

Schive slutter med elektronikkomponenter

I et brev til kunder sendt ut i dag, skriver Hans H. Schive AS at de har besluttet å avvikle forretningsområdet «komponent». Et nytt selskap, Linntronics AS, skal overta porteføljen.

I brevet heter det at «Det vil være en bedre løsning for våre kunder og leverandører at salg og representasjon føres fra et selskap med entydig profil og med tydelig profilering av komponent-forretningen.»

Linntronics AS vil ha entydig fokus på komponenter rettet mot norske elektronikkrelaterte foretak, med en selskapsprofil som underbygger dette og som kan videreføre referanser og relasjoner fra Hans H. Schive ASsin komponentvirksomhet, heter det videre.

Linntronics ASvil bli driftet og eid av Vidar Kristiansen som har hatt ansvaret for elektronikkomponenter hos Schive.

Foreløpige signerte avtaler for den nye komponentdistributøren er med Gaia Converter, Grayhill og Protek Devices som overføres fra Schives avtaler. Selskapet overtar all virksomhet i forrettningsområdet «Komponent» fra 1. august 2017. Linntronics AS er også i dialog med andre leverandører som har vært en del av Hans H. Schive AS sin komponentavdeling.

Kommentarer