Lanserer Norsk katapult - Elektronikknett
siva_katapult
Sivas innovasjonsdirektør Kjerstin Spjøtvoll presenterte detaljene i den nye ordningen Norsk katapult under Sivakonferansen 9. mai 2017. (Foto: Siva).

Lanserer Norsk katapult

Siva etablerer en ny støtteordning for industrielle testsentre. Ordningen gir små og mellomstore bedrifter anledning til å teste ut nye løsninger. Siva tilbyr finansiering av lokaler, utstyr og utvikling av kompetanse og tjenester for sentrene.

Ordningen har fått navnet Norsk katapult og går ut på å opprette sentre der bedrifter kan teste nye løsninger i industriell skala.

Vi etablerer Norsk katapult for å gjøre norske bedrifter mer konkurransedyktige internasjonalt. Ved hjelp av katapultsentrene får bedriftene nye produkter og løsninger raskere ut i markedet, sier Kjerstin Spjøtvoll, innovasjonsdirektør i Siva.  Hun mener det er viktig å få mange små og mellomstore bedrifter til å bruke sentrene.

Siva fikk 50 millioner kroner i statsbudsjettet for 2017 til etablering av de første katapultene, og det skal være et offentlig privat spleiselag.

Søknadskriterier
Ordningen skal være oppe å stå i løpet av høsten 2017. I midten av juni starter Siva søket etter gode industrielle samarbeidspartnere.

Søkerne til Norsk katapult må

  • tilby utstyr og fasiliteter til bedrifter over hele landet
  • være spesialisert innen teknologier som er relevant for utvikling av ny industri
  • dokumentere god tilgang til kompetanse og ressurser
  • dokumentere samarbeid med FoU-miljøer og næringsliv
  • ha en realistisk forretningsmodell
  • fremvise planer for mobilisering av små og mellomstore bedrifter