Kjøper IoT-sikkerhet - Elektronikknett
IoT-sikkerhet

Kjøper IoT-sikkerhet

IAR Systems henter inn kompetanse på sikkerhet for Tingenes internett, gjennom å kjøpe seg inn i Secure Thingz.

Leverandøren av utviklingsverktøy IAR Systems har inngått en allianse med Secure Thingz, som utvikler avanserte sikkerhetsløsninger rettet mot Tingenes internett (IoT). Samarbeidet skal muliggjøre sikrere, tilkoplede eting gjennom hele deres levetid.

I tillegg kunngjør IAR Systems at de (foreløpig) kjøper en aksjeandel på 10 prosent i selskapet. 

– Tradisjonelle løsninger for IoT-sikkerhet er ikke i stand til å forsvare tingene mot ulike trusler i rask utvikling. Secure Thingz-tilnærmingen vil, sammen med våre partnere, fokusere på  en robust sikkerhetsplattform, som kan videreføres gjennom hele levetiden, kommenterer Krishna Anne, President og CEO, Secure Thingz.

– IAR Systems har en gjennomprøvd historikk med å utvikle programvareverktøy og tjenester for robust utvikling av innvevde produkter. Gjennom dette partnerskapet vil vi kunne tilby en one-stop løsning for sømløs integrasjon av sikkerhet, samtidig som vi forenkler utviklingsprosessen, fremholder hun. 

– Markedet for sikkerhetsløsninger er forventet å vokse enorm innenfor mange områder, spesielt på bakgrunn av veksten i IoT, og vi planlegger å fokusere mer på disse spesifikke områdene – for å posisjonere oss både på kort og lang sikt, sier Stefan Skarin, CEO og President, IAR Systems.