Intelligente skjermmoduler med universelt grensesnitt - Elektronikknett
4DS002-MOTG-3

Intelligente skjermmoduler med universelt grensesnitt

Leverandør av skjermmoduler lanserer løsninger med universelle grensesnitt, som skal gi flere muligheter for systemutviklerne.

4D Systems har nå lansert sin nye modules-on-the-go (MOTG) serie, som ivaretar et enkelt plug-and-play grensesnitt til selskapets gen4 utvalg av DIABLO16 og PICASO intelligente skjermmoduler. 

MOTG-serien skal være utviklet som et svar på etterspørselen etter flere grensesnitt- og kommunikasjonsmuligheter. For å ivareta dette har de utviklet noe de kaller Universal MOTG Interface (UMI), som er publisert som en åpen standard.

I begynnelsen består MOTG-utvalget av fire moduler, som tilbyr WiFi, Bluetooth (BLE), RS232 eller RS485 forbindelser. Modulene kan plugges inn i et grensesnittkort, som også fungerer som link til enten en DIABLO16 eller PICASO skjerm. En femte MOTG-modul skal gi mulighet for MP3-avspilling.

MOTG-WiFi-ESP modulen gir WiFi-forbindelse via en Expressif ESP8266 WiFi SoC og passer for bruk i applikasjoner innen IoT/Industriell IoT.

Bluetooth 4.0 / 4.2 / low energy forbindelse tilbys av MOTG-Bluetooth modulen, som inneholder en Microchip BM70BLES1FC2 krets.

Seriekommunikasjon håndteres enten med MOTG-RS232 eller MOTG-RS485 (differentiell) moduler. 

I tillegg til MOTG kommunikasjonsmoduler kommer MOTG-MP3 som gir mulighet til å spille av MP3 ved bruk av en 16-bit MCU audiodekoder.

Tilkopling til gen4 DIABLO16 skjermmodul skjer via MOTG-AC1 – et énports grensesnittkort, eller det toports MOTG-AC2. Skjermmodulen PICASO benytter MOTG-AC3 énports grensesnittkort.

Mer informasjon her.