Forenkler design av laveffekt LCD-applikasjoner - Elektronikknett
Microchip_PIC16LF19197

Forenkler design av laveffekt LCD-applikasjoner

Microchip lanserer en ny familie med laveffekt mikrokontrollere med kjerneuavhengige periferikretser (Core Independent Peripherals – CIP) og intelligente analogfunksjoner for å drive LCD.

Den ni medlemmer store PIC16F19197 familien inkluderer en batterivennlig LCD driver; 12-bit ADC med prosessering (ADC2); en laveffekt komparator og aktiv klokkejustering av deres høyfrekvensoscillator. Dette er de første 8-bit MCUene som er optimalisert for populære laveffekt og batteridrevne LCD-applikasjoner med berøringsfunksjon.

PIC16F19197-familien består av 28- til 64-pinns komponenter med opp til 56 KB Flash og 4 KB RAM. Ladningspumpen sikrer at LCD-skjermene opprettholder konsistent kontrast, selv når batterispenningen faller. ADC2 automatiserer signalinnhentingen og prosesseringsoppgavene, og gjør det enkelt å implementere robuste berøringsknapper og -skyveknapper. I tillegg gir «Active Clock-Tuning»-funksjonen en stabil oscillator over hele spennings- og temperaturområdet, fremfor å måtte støtte seg til programvarefunksjoner.

Familien har også en sanntidsklokke og kalender, med batteri-backup og høystrøms I/O pinner for å kunne drive LCD-bakbelysning direkte. I tillegg forlenger funksjoner som IDLE/DOZE laveffekt modus og «Peripheral Module Disable» (PMD) batterilevetiden. Alle disse funksjonene tilbys sammen med muligheten for å drive opp til 360 LCD segmenter, noe som gjør PIC16F19197-familien til et ideelt valg for batteridrevne LCD applikasjoner.

Familien støttes av MPLAB kodekonfugurator, en gratis pluggin for MPLAB X og MPLAB Xpress Integrated Development Environments, som ivaretar et grafisk grensesnitt for konfigurering av periferikretser og funkjsoner spesifikke for hver applikasjon.

Microchip LCD XLP Explorer Development Board (DM240314) er tilgjengelig umiddelbart, og støtter evaluering av PIC16F19197 familien med MCUer.

De første tre medlemmene i familien er tilgjengelige for prøve- og volumproduksjon, og tilbys i forskjellige pakkevarianter. 

Kommentarer