Forbereder seg for 5G - Elektronikknett
Dag Wigum - CTO i Telia Norge

Forbereder seg for 5G

Telia har inngått en fiberavtale med Broadnet for å styrke nettkvalitet og kapasitet samt redusere sårbarheten i Telias mobilnett i Oslo på vei mot 5G. Det betyr mindre avhengig av Telenor.

Avtalen vil bidra til at den norske mobilnettinfrastrukturen blir mer robust, og Telia ser på mulighetene for å utvide løsningen til andre deler av landet, skriver selskapet i en pressemelding i dag.

5G-teknologien vil gjøre sitt kommersielle inntog i løpet av de neste årene, og kontroll på eget nett vil være en viktig premissgiver for en rask innføring av 5G. – Vi har tradisjon for å være først ute med ny teknologi, og våre kunder stoler på at vi gjør vårt ytterste for å sørge for at de får den beste opplevelsen i vårt nett, sier Dag Wigum, teknisk direktør i Telia Norge. – For at vi skal være best mulig rustet til å ta i bruk den nye 5G-teknologien når den er kommersielt klar, starter vi allerede nå å forberede transmisjonsinfrastrukturen vår, altså det nettet som ligger mellom sentrale nettverksnoder og basestasjonene.

Oslo første by

I første fase vil etableringen av ny løsning bli implementert i Oslo by. Telia vil da fristille seg fra Telenor som leverandør av aksessforbindelser til basestasjonene i Oslo: – Det vil bidra til økt samfunnsmessig sikkerhet ved at våre kunder og konkurrentenes kunders bruker forskjellig infrastruktur i dette området, sier Wigum.

Et eksempel på økt sikkerhet er at dersom det oppstår en feil hos Telias konkurrent i Oslo så vil Telias kunder fortsatt være oppkoblet og konkurrenters kunder vil kunne ringe nødsamtaler via Telias nett. Det gir økt trygghet for alle mobilbrukere i området.

Bedre kontroll

Arbeidet er godt i gang, og Telia vil gjennom full kontroll over eget nett og tjenesteproduksjon oppnå økt skalerbarhet og fleksibilitet, raskere leveranser av nye tjenester, bedre løsninger for fremtidens 5G-nett samt senke kostnadene. – Vi har sett hvor viktig det er å ha et tett samarbeid direkte med fibereiere for å sikre gode økonomiske løsninger i de regionene som fibereierne allerede kjenner svært godt. Dette er noe vi ønsker å ta med oss videre ut i andre regioner, sier Wigum. – Vi jobber nå med tilsvarende løsning som i Oslo i andre byer og områder i Norge, og er i dialog med flere aktuelle tilbydere.

Mer robuste mobilnett

Telia har også valgt Broadnet som ny leverandør av sine kjernenettsforbindelser i Norge. Kjernenettsforbindelsene knytter sammen Telias sentrale produksjonsnoder i Norge, og krav til oppetid er særdeles høyt for å sikre tilgjengelighet av Telias mobile tjenester til enhver tid. Disse forbindelsene består av kapasiteter fra 10Gbit/s til 100Gbit/s og er en kombinasjon av leid kapasitet og mørk fiber. – Vi ser viktigheten av å redusere avhengigheten til Telenor i kjernenettet som påpekt fra flere ulike instanser, senest i Nasjonal Transportplan 2018-2029 og i Nkoms rapport om robuste og sikre nasjonale transportnett. Ved å velge Broadnet har vi flyttet all kjernenettrafikk over i et annet nasjonalt stamnett og bidrar således til at den norske mobilnettinfrastrukturen blir mer robust, avslutter Wigum.

Broadnet har de seneste årene gjort milliardinvesteringer i ny infrastruktur, og det landsdekkende nettet er bygget opp med alternative føringsveier og imøtekommer Telias strenge krav til kvalitet, sikkerhet og oppetid. – Avtalen med Telia befester vår posisjon som nasjonal leverandør av fiberbasert datakommunikasjon, og viser at Broadnet er et fullverdig alternativ til Telenors nasjonale stamnett, sier Martin Lippert, administrerende direktør i Broadnet.