Får energi ut av forurenset luft - Elektronikknett
leuven
Foto: UAntwerpen - KU Leuven

Får energi ut av forurenset luft

Belgiske forskere ved universitetet i Leuven har klart å generere energi fra forurenset luft. Teknologien renser luften samtidig.

Forskerne har testet konseptet med suksess, men i liten skala så langt.

De har laget en liten enhet med to kabinetter separert med et membran laget av spesielle nanomaterialer. Når forurenset luft går gjennom membranet klarer katalysatoren i membranet å produsere hydrogen, samtidig som luften blir renset.

Forskerne beskriver prosessen som lik eksisterende solcellepaneler, siden den opererer automatisk når den eksponeres for sollys. Den store forskjellen er at energien lages ikke i boksen men hydrogengassen som produseres kan lagres og brukes i biler og busser. Og dette kan være godt nytt hvis de lykkes i storskala. For i dag er energiregnskapet ved produksjon av hydrogen 1:1.

Det er fortsatt tidlig i utviklingsfasen, men professor Sammy Verbruggen, en av de ledende forskerne ved prosjektet, har store håp for fremtiden.

Kommentarer