DIGITALNORWAY til Forskningsparken - Elektronikknett
Toppindustrisenteret-åpning-Oslo
Fredag 5. mai ble avtalen mellom Oslo kommune og Toppindustrisenteret signert. f.h. Byrådsleder Raymond Johansen, næringsbyråd Geir Lippestad og styreleder i Toppindustrisenteret Walter Qvam (FOTO: Astrid B Lund, Oslotech).

DIGITALNORWAY til Forskningsparken

Nå etablerer toppindustrisenteret DIGITALNORWAY seg i Forskningsparken i Oslo.

Toppindustrisenteret DIGITALNORWAY er et initiativ fra store norske industriaktører, som har startet dugnad for å hjelpe norske bedrifter med digitalisering og å utnytte de store mulighetene for vekst og nyskaping som digitaliseringen gir. Nå etablerer DIGITALNORWAY seg i Forskningsparken i Oslo.

- Vi har gjort grundige vurderinger av hvor senteret bør ligge, sier styreleder i DIGITALNORWAY - Toppindustrisenteret, Walter Qvam. Viktige faktorer for oss har vært kombinasjonen av nærhet til eierbedriftene våre, så vel som til et bredt kompetansemiljø og nyskapings-/gründermiljøer. Når da samtidig Oslo kommune inngår en samarbeidsavtale med oss om sine omfattende digitaliseringsplaner, var valget av Forskningsparken i Oslo naturlig for oss.

– Skape en digital by

Oslo kommune vil bruke samarbeidet for å realisere sin visjon om en smart og miljøvennlig, digital by. Dette er essensen i det sittende byrådets plan for Oslo kommune.

- Oslo vokser og vi skal levere gode tjenester til innbyggerne våre. Det krever storstilt digitalisering og utviklingen av smartere løsninger. Et tett samarbeid med DIGITALNORWAY - Toppindustrisenteret AS gir et viktig løft for at Oslo skal lykkes med å skape fremtidens digitale by, sier byrådsleder Raymond Johansen.

- Bedrifter, og kommunen, vil oppleve at digitaliseringen krever kompetanse vi ikke har. Et Toppindustrisenter vil sikre effektiv tilgang og deling av erfaringer, teknologier og kompetanse for brukere av senteret. Oslo har både store etablerte bedrifter og kraftfulle gründermiljøer, nettverket vil bidra med kompetanse til begge, sier Geir Lippestad, byråd for næring og eierskap.

Forskningsparken-Toppindustrisenteret Toppindustrisenteret og Forskningsparken i Oslo bygger på de samme verdiene sa Karl-Christian Agerup, Oslotech, som ønsket senteret velkommen før han ga ordet til byrådsleder Raymond Johansen i Oslo kommune (FOTO: Astrid Bjerke Lund, Oslotech).
Samarbeid og deling

- Toppindustrisenteret vil ytterligere styrke et av Oslos viktigste innovasjonsmiljø i Forskningsparken i Oslo, sier Karl-Christian Agerup i Oslotech som driver Forskningsparken. Miljøene i Forskningsparken bygger på samme verdier om samarbeid og deling. DIGITALNORWAY blir del av et dynamisk miljø, og vil styrke Forskningsparken som et senter der selskaper kan samhandle på tvers av modenhet, bransje og størrelse.

(Oslotech)

.