Bedre enn forventet perioderesultat - Elektronikknett
Infineon-CoolSiC-MOSFET-600x248
Infineon har fått god respons på sine MOSFETs i silisiumkarbid (SiC), noe som kan bli en viktig bidragsyter til fremtidig inntjening.

Bedre enn forventet perioderesultat

Sterk etterspørsel innenfor bil-, industri- og kraftforsyningsmarkedene har gitt uvanlig god omsetningsvekst for sesongen, melder Infineon. 

Omsetningstallene for 2. kvartal i regnskapsåret 2017 (2. Kvartal ble avsluttet 31. mars 2017) viser en uvanlig sterk vekst i forhold til gjennomsnittet for sesongen, skriver halvlederprodusenten Infineon Technologies AG i en pressemelding.  

Selskapet solgte for 1.767 millioner euro, økning på 7% fra forrige kvartal, og fikk et resultat på 296 millioner euro, en resultatmargin for segmentet på 16,8 prosent og vekst fra forrige kvartal på hele 20%.
Når det gjelder neste kvartal forventer Infineon en omsetningsvekst på rundt 3%, med resultatmargin for segmentet på rundt 17,5 %. 

For hele regnskapsåret 2017 er det forventet en vekst i forhold til året før på mellom 8 og 11 prosent.

Reinhardt Ploss Dr. Reinhard Ploss, Infineon Technologies AG.

– Den gode markedsutviklingen vi så i første kvartal av regnskapsåret har fortsatt inn i den andre tremånedersperioden. Dagens ordresituasjon gir god grunn til optimisme, og vi har hevet våre forventningsmål for året som helhet, sier Reinhard Ploss, CEO i Infineon.

– Foruten glimrende resultater innenfor bilsektoren, har etterspørselen etter løsninger for industrielle applikasjoner, kraftforsyninger og husholdningsapparater tatt seg veldig opp. Vi er spesielt fornøyd med den positive kunderesponsen på våre silisium-karbid MOSFET. Dette er et godt tegn på at vi satser på riktig strategi når det gjelder sammensatte halvledere, fremholder han.