Verdens første land-ROV - Elektronikknett
LandROV
Første kommersielle landbaserte ROV-operasjon startet 12. juni. Fra høyre: Statoils representant for ROV service avtaler, Trond Eriksen og Snorre B, Subsea ingeniør, Silje Ramvik sammen med IKM Subsea's operasjonssjef, Jan Vegard Hestnes

Verdens første land-ROV

Verdens første kommersielle ROV-operasjon kontrollert fra land startet på IKM Subsea sitt hovedkvarter på Bryne 12. juni.

I nær fremtid vil tre arbeids-ROV’er og en observasjons-ROV (fjernstyrt undervannsfartøy) på Statoils Snorre B og Visund plattformer kunne styres fra IKM Subseas kontrollsenter på land. Så langt de kjenner til er dette verdens første kommersielle ROV-operasjon fra land.

En av arbeidsklasse ROV’ene (RROV) er designet og konstruert for å være permanent basert plassert på havbunnen og vil bare bli tatt til overflaten for periodisk vedlikehold.

Selskapets godkjenningstest (CAT) med Statoil ble ferdigstilt 12. juni ved bruk av Snorre B WROV, og det doble kontrollsenteret er i drift fra samme dag.

 

Kommentarer