Transpacket: Klar for 5G - Elektronikknett
Transpacket-Virtual aggregation

Transpacket: Klar for 5G

Kanskje fremtidens nettverksutstyr inneholder deterministisk Ethernet-teknologi for virtuell linjesvitsjing fra norske Transpacket. Nå er de klare med 100 gigabit/s IP-kjerner!

Med sin Fusion-teknologi har TransPacket utviklet en metode som gjør at datapakker i et Ethernet-basert nettverk kan sendes med fast og liten forsinkelse, og uten pakketap. Den pakkesvitsjede forbindelsen kan dermed oppleves som et virtuelt linjesvitsjet nett, og gjør det mulig å lage deterministiske Ethernet-løsninger, med funksjonalitet man kjenner igjen fra OTN/SONET/SDH-nettverk.

I  fjor skrev Elektronikk at selskapet jobbet med 100 gigabit/s IP-kjerner på laben. Nå er 100G IP-kjerner, som kan integreres i FPGA eller systembrikker (SoC) klar for markedet, og Transpacket er travelt opptatt med å markedsføre Fusion-teknologien på messer verden rundt. – 100G ble lansert på OFC-messen tidligere i år, og det ser ut som slagordet ”Latency matters” slår an, sier teknisk direktør Steinar Bjørnstad.

TransPacket FUSION Scheduling 17-06-28 Fusion-teknologien skal gi mer effektiv og forutsigbar pakking, og tilsvarende forsinkelse. Det er essensielt i fremtidens mobilnett.

Lav og/eller forutsigbar forsinkelse er viktig i et nettverk, både for å sikre tjenestekvalitet og for å utnytte kapasiteten mest mulig. Kanskje var Transpacket for tidlig ute med sine første produkter, men nå ser det ut som behovet – og markedet – er modent: – Nå har dette tydeligvis kommet på dagsordenen internasjonalt, ikke minst i forbindelse med utvikling av 5. Generasjon mobilnettverk (5G), sier Bjørnstad. Tidligere var det stort sett bare børshandelssystemer som hadde behov for den ekstreme lave forsinkelsen.

Nå kan bl.a. krav til fast forsinkelse i moderne fronthaul, dvs. kommunikasjonslinjen mellom basebandenheten (BBU) og selve radiohodet (RRH), åpne dører for teknologien. – Neste generasjon mobil fronthaul blir nemlig Ethernet-basert, i motsetning til dagens, som er CPRI/OBSAI-basert. Det er et stort poeng med vår teknologi, understreker forretningsutvikler Mickaël Fontaine i Transpacket. – Fast forsinkelse er essensielt i et Ethernet-basert mobil fronthaulsystem. Men vi har ikke sett noen andre som kan tilby det ennå, sier han.

Nettopp dette ga Transpacket innpass i et EU-prosjekt som underleverandør til den store leverandøren av optisk kommunikasjonsutstyr, ADVA Optical Networking. Dette selskapet deltar i EU-prosjektet iCirrus (intelligent Converged network consolidating Radio and optical access aRound USer equipment),  under Horizon 2020 programmet, et prosjekt som skal definer og studere teknologiene som trengs for å muliggjøre en utvikling av nettverkene mot 5G. – Pakketransport med lav forsinkelse er en nøkkelfaktor i 5G fronthaul. Testingen med TransPackets 100G IP kjerne har vist hvordan fremtidige 5G fronthaul nettverk kan implementers med timingfølsomt Ethernet, kommenterer Christoph Glingener, som er teknisk direktør i ADVA Optical Networking.

På grunn av den økte fokusen på lav latency i 5G får Transpacket bli med i et nytt EU-prosjekt kalt 5G Picture, som startet i juni. Prosjektet er et oppfølgingsprosjekt fra et tidligere EU prosjekt: 5G X-haul. Men nå er TransPacket med som frittstående partner, sier Bjørnstad. Det er et stort fremskritt.  Transpacket, som allerede deltar i flere standardiseringsgrupper, har tidligere søkt om EU-prosjektmidler sammen med universitetspartnere, uten å ha fått penger. Med ADVA på laget er imidlertid situasjonen en helt annen, i tillegg til at det er blitt mer fokus på innovasjon og forretningsutvikling på dette området i EU.

TransPacket  IP Cores for 5G Ethernet Fronthaul 17-06-28 Fronthaul med lav og forutsigbar forsinkelse blir en nøkkelparameter i neste generasjon mobilnettverk.

Det er vanskelig å si om nye fronthaul-løsninger blir mindre proprietære enn de gamle CPRI-systemene. Det eneste som er sikkert, er at det blir Ethernet-basert. – Fremdeles gjenstår noen spørsmål, som hvor mye som blir sentralisert, hvor den funksjonelle splitten skal ligge, etc.  Uansett blir det Ethernet mellom alle ledd, og alle overføringer blir mer tidskritiske jo mindre funksjonalitet du plasserer i antennen. CPRI ble utviklet bare for å ta kommunikasjonen fra ”hytten” og opp i antennen, forklarer Bjørnstad.

I tillegg vil nye applikasjoner i 5G også sette krav til lavere forsinkelse. Latency blir kritisk for å muliggjøre nye funksjoner og anvendelser som selvkjørende biler, dronestyring, fjernmedisin/-kirurgi og VR/AR (virtuell virkelighet(augmentert virkelighet). 

Den økte aktiviteten har ført til at Transpacket har vokst, og bedriften teller nå 11 ansatte. Fremdeles søker de etter flere folk på utvikling, spesielt innen nettverks-/Ethernet-design. – Det er en stor jobb med å teste det vi utvikler. For å teste det ordentlig må vi dessuten forstå design på systemnivå, forteller Bjørnstad.

Transpacket-DSCF8900 Transpacket har utviklet en ”testkoffert” som gjør det mulig for potensielle kunder å teste ut selskapets 100G Fusion-IP for deterministisk Ethernet, samt få en idé om produktkonstruksjonen. F.v. Steinar Bjørnstad og Mickaël Fontaine.

I tillegg til sin egen, omfattende testlab har selskapet derfor, og for at kundene skal få innblikk i løsningen, utviklet en kompakt testkoffert, der de har brukt et Xilinx Ultrascale demokort som basis, og implementert egen Fusion IP og styreprogram for demonstrasjonsformål. Her er det bl.a. plass til et Raspberry Pi-kort for å kunne kjøre kommandogrensesnitt. Ved bruk av CFP4 og SFP+ elektrooptiske moduler gis det mulighet for å kjøre henholdsvis 4 x 100G eller 16 x 10G kommunikasjon. – Det har høy verdi for den som eventuelt skal kjøpe noe, at vi kan gi noen føringer mot produktimplementering, kommenterer Bjørnstad.

 

 

 

 

 

.