Tips for Makers - Elektronikknett
displayconnector

Tips for Makers

Premier Farnell har lansert en ny bok, «Tips Book for Makers», med tips og hint fra teamet ved nettsamfunnet element14.

Boken bringer sammen elementer fra element14, Raspberry Pi Foundation, Beagelboard.org og «Ben Heck Show». Hensikten er å gi inspirasjon til makere i startfasen, eller i forbindelse med et prosjekt.

I følge Steve Carr er maker-samfunnet inspirerende, og med bedre tilgang til rimelige enkeltkort-datamaskiner, utviklingskort og andre teknologier, gir det en stor mulighet til å bygge helt ny teknologi for fremtiden.

– Makten er ikke lenger kun hos store selskaper med store investeringsbudsjetter – alt er snudd på hodet og vi har sett fantastiske ideer komme opp fra soverommet eller garasjen, legger han til.

«Tips Book for Makers» og forgjengeren «Essential Design Tips for Engineers» er tilgjengelig for nedlasting fra element14 (ekstern lenke).

Kommentarer